ZEFIR 2 - Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

          System ten jest wykorzystywany przez wszystkie jednostki Służby Celnej oraz w obszarze sprawozdawczości i planowania budżetu przez Ministerstwo Finansów, administrację podatkową oraz organy kontroli skarbowej. ZEFIR 2 jest ściśle powiązany z innymi komponentami Programu e-Cło (ECIP/SEAP, PKI, AIS/CELINA, SZPROT, PDR, OSOZ 2, HERMES 2, ISZTAR 4, ARIADNA) oraz innymi systemami resortu finansów: ESKS, TREZOR 3, e-Rejestracje, a także systemami bankowymi: NBP i BGK.

          ZEFIR 2 pozwala  na realizację  pełnego zakresu rozliczeń z przedsiębiorcami z tytułu dochodów budżetowych w zakresie należności celnych i podatkowych pobieranych  przez Służbę Celną (m. in. obsługuje deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, gier hazardowych oraz kopalin) oraz zapewnia obsługę finansowo-księgową jednostek Służby Celnej w technologii scentralizowanej,  zakłada  również pełną automatykę sprawozdawczości i analityki budżetowej.

          W aspekcie interesów budżetu państwa, System ZEFIR 2 spełnia głównie cel fiskalny, jednakże uzyskane korzyści można rozpatrywać również w aspekcie podatnika dla którego świadczy szereg e-usług co oznacza „łatwiejszy kontakt z urzędem". Ponadto wpłata na jedno konto bankowe i automatyczne rozliczenie należności, uzyskanie informacji o zaległościach i rozliczeniu dokonanych wpłat w trybie on-line, a także szybsze zwalnianie przez ZEFIR 2 salda zabezpieczeń w systemie OSOZ 2 to funkcjonalności przygotowywane z myślą o klientach Służby Celnej.

Lokalizacja:

Izba Celna w Krakowie


Kierownik projektu:

Teresa Brach

 

Izba Celna w Krakowie

Al. Krasińskiego 11b

31-111 Kraków

tel. 12 62-90-200

fax 12 421-67-57

email: sekretariat@kra.mofnet.gov.pl

 

 

history image test SISC

testowa treść g

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku testowo-treningowym oraz przygotowanie do testów środowiska produkcyjnego. Jak wszystko odbędzie się zgodnie z...