SENT237 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU TOWARU KOŃCZĄCEGO SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI - PODMIOT ODBIERAJĄCY BEZ DANYCH PRZEWOŹNIKA (TRANSPORT KOLEJOWY - WIELE WAGONÓW)

 
1. Informacje o rodzaju transportu
 
2. Podmiot odbierający
2.1. Dane podstawowe
2.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
3. Nadawca towaru
3.1. Dane podstawowe
3.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
4. Wspólne informacje o towarze
(zacznij wpisywać kod odpadu lub jego opis)
 
 
5. Informacja o przewozie towarów
 
5.1. Miejsce dostarczenia towaru
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)

© OpenStreetMap contributors
 
6. Informacje dodatkowe
 
7. Kanały komunikacji zwrotnej
Kanał komunikacji zwrotnej do odesłania potwierdzenia dla tego dokumentu
 
8. Oświadczenia
Należy zaznaczyć pole, aby móc wysłać zgłoszenie
 
2.19.51-SNAPSHOT