SENT237 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU TOWARU KOŃCZĄCEGO SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI - PODMIOT ODBIERAJĄCY BEZ DANYCH PRZEWOŹNIKA (TRANSPORT KOLEJOWY - WIELE WAGONÓW)

 
1. Informacje o rodzaju transportu
 
2. Podmiot Odbierający
2.1. Dane podstawowe
2.2. Adres zamieszkania albo siedziby
jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK
jeśli nie ma numeru domu należy wpisać słowo BRAK
 
3. Nadawca towaru
3.1. Dane podstawowe
3.2. Adres zamieszkania albo siedziby
jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK
jeśli nie ma numeru domu należy wpisać słowo BRAK
 
4. Wspólne informacje o towarze
 
 
5. Informacja o przewozie towarów
 
5.1. Miejsce dostarczenia towaru
jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK
jeśli nie ma numeru domu należy wpisać słowo BRAK

© OpenStreetMap contributors
 
6. Informacje dodatkowe
 
7. Kanały komunikacji zwrotnej
Kanał komunikacji zwrotnej do odesłania potwierdzenia dla tego dokumentu
 
8. Oświadczenia
Należy zaznaczyć pole.
 
2.19.7-SNAPSHOT, develop, 2.19.5-160-gda9a070-dirty 2019-01-23T08:20:48+0100 SA