SENT230 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU TOWARU KOŃCZĄCEGO SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI - PODMIOT ODBIERAJĄCY LUB PRZEWOŹNIK (TRANSPORT KOLEJOWY - WIELE WAGONÓW)

 
1. Informacje o rodzaju transportu
 
2. Podmiot odbierający
2.1. Dane podstawowe
2.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
3. Nadawca towaru
3.1. Dane podstawowe
3.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
4. Przewoźnik
4.1. Dane podstawowe
4.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
5. Wspólne informacje o towarze
(zacznij wpisywać kod odpadu lub jego opis)
 
 
6. Środek transportu
Numery pociągów należy rozdzielać przecinkiem i nie używać spacji

 
Lp.
Numer wagonu
Nazwa towaru
Masa brutto lub objętość
Operacje
Ilość pozycji:        Całkowita masa brutto lub objętość towaru:     Należy dodać co najmniej 1 pozycję do tabeli
 
7. Informacje o dokumentach przewozowych
 
8. Informacja o przewozie towarów
8.1. Daty transportu
Uwaga! Powyższa data lub daty nie mogą przekraczać 10 dni od daty rejestracji przewozu
 
8.2. Wjazd do Polski
 
8.3. Miejsce dostarczenia towaru
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)

© OpenStreetMap contributors
 
9. Informacje dodatkowe
 
10. Kanały komunikacji zwrotnej
Kanał komunikacji zwrotnej do odesłania potwierdzenia dla tego dokumentu
 
11. Oświadczenia
Należy zaznaczyć pole, aby móc wysłać zgłoszenie
 
2.19.51-SNAPSHOT