SENT205 - REJESTRACJA KOMPLETNEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU TOWARU KOŃCZĄCEGO SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI - PODMIOT ODBIERAJĄCY Z DANYMI PRZEWOŹNIKA (TRANSPORT DROGOWY I KOLEJOWY)

 
1. Informacje o rodzaju transportu
 
2. Podmiot odbierający
2.1. Dane podstawowe
2.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
3. Przewoźnik
3.1. Dane podstawowe
3.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
4. Nadawca towaru
4.1. Dane podstawowe
4.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
5. Środek transportu
 
6. Informacja o przewozie towarów
6.1. Daty transportu
Uwaga! Powyższa data lub daty nie mogą przekraczać 10 dni od daty rejestracji przewozu
 
6.2. Wjazd do Polski
 
6.3. Miejsce dostarczenia towaru
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)

© OpenStreetMap contributors
 
7. Informacje o przewożonych towarach
 
Lp.
Pozycja CN / Stawka VAT
Nazwa towaru
Masa brutto lub objętość
Jednostka miary
Kod odpadu
Operacje
Ilość pozycji:        Całkowita masa brutto lub objętość towaru:       Należy dodać co najmniej 1 pozycję do tabeli
 
8. Informacje o dokumentach przewozowych
 
9. Informacje dodatkowe
 
10. Kanały komunikacji zwrotnej
Kanał komunikacji zwrotnej do odesłania potwierdzenia dla tego dokumentu
 
11. Oświadczenia
Należy zaznaczyć pole, aby móc wysłać zgłoszenie
 
2.19.51-SNAPSHOT