SENT130 - REJESTRACJA ZBIORCZEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU TOWARU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI - PODMIOT WYSYŁAJĄCY LUB PRZEWOŹNIK (TRANSPORT KOLEJOWY - WIELE WAGONÓW)

 
1. Informacje o rodzaju transportu
 
2. Podmiot Wysyłający
2.1. Dane podstawowe
2.2. Adres zamieszkania albo siedziby
jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK
jeśli nie ma numeru domu należy wpisać słowo BRAK
 
3. Odbiorca towaru
3.1. Dane podstawowe
3.2. Adres zamieszkania albo siedziby
jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK
jeśli nie ma numeru domu należy wpisać słowo BRAK
 
4. Przewoźnik
4.1. Dane podstawowe
4.2. Adres zamieszkania albo siedziby
jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK
jeśli nie ma numeru domu należy wpisać słowo BRAK
 
5. Wspólne informacje o towarze
 
 
6. Środek transportu
Numery pociągów należy rozdzielać przecinkiem i nie używać spacji

 
Lp.
Numer wagonu
Nazwa towaru
Masa brutto lub objętość
Operacje
Ilość pozycji:        Całkowita ilość towaru:     Należy dodać co najmniej 1 towar do tabeli
 
7. Informacje o dokumentach przewozowych
 
8. Informacja o przewozie towarów
8.1. Daty transportu
Uwaga! Powyższa data lub daty nie mogą przekraczać 10 dni od daty rejestracji przewozu
8.2. Miejsce załadunku towaru
jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK
jeśli nie ma numeru domu należy wpisać słowo BRAK
 
8.3. Miejsce dostarczenia towaru
jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK
jeśli nie ma numeru domu należy wpisać słowo BRAK

© OpenStreetMap contributors
 
9. Informacje dodatkowe
 
10. Kanały komunikacji zwrotnej
Kanał komunikacji zwrotnej do odesłania potwierdzenia dla tego dokumentu
 
11. Oświadczenia
Należy zaznaczyć pole.
 
2.19.7-SNAPSHOT, develop, 2.19.5-171-ga81f303-dirty 2019-01-24T11:23:29+0100 MB