SENT107 - REJESTRACJA ZGŁOSZENIA PRZEWOZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH OBJĘTYCH ZAKAZEM WYWOZU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI - PODMIOT WYSYŁAJĄCY (TRANSPORT DROGOWY I KOLEJOWY)

 
1. Informacje o rodzaju transportu
 
2. Podmiot wysyłający
2.1. Dane podstawowe
2.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
3. Odbiorca towaru
3.1. Dane podstawowe
3.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
4. Informacja o przewozie towarów
4.1. Daty transportu
Uwaga! Powyższa data lub daty nie mogą przekraczać 10 dni od daty rejestracji przewozu
4.2. Miejsce załadunku towaru
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)

© OpenStreetMap contributors
 
5. Informacje o przewożonych towarach
 
Lp.
Kod EAN
Nazwa towaru
Ilość
Jednostka miary
Organ wydający
Numer zezwolenia
Operacje
Ilość pozycji:        Całkowita masa brutto lub objętość towaru:       Należy dodać co najmniej 1 pozycję do tabeli
 
6. Informacje dodatkowe
 
7. Kanały komunikacji zwrotnej
Kanał komunikacji zwrotnej do odesłania potwierdzenia dla tego dokumentu
 
8. Oświadczenia
Należy zaznaczyć pole, aby móc wysłać zgłoszenie
 
2.19.51-SNAPSHOT