SENT105 - REJESTRACJA KOMPLETNEGO ZGŁOSZENIA PRZEWOZU TOWARU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI - PODMIOT WYSYŁAJĄCY Z DANYMI PRZEWOŹNIKA (TRANSPORT DROGOWY I KOLEJOWY)

 
1. Informacje o rodzaju transportu
 
2. Podmiot wysyłający
2.1. Dane podstawowe
2.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
3. Przewoźnik
3.1. Dane podstawowe
3.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
4. Odbiorca towaru
4.1. Dane podstawowe
4.2. Adres zamieszkania albo siedziby
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
5. Środek transportu
 
6. Informacja o przewozie towarów
6.1. Daty transportu
Uwaga! Powyższa data lub daty nie mogą przekraczać 10 dni od daty rejestracji przewozu
6.2. Miejsce załadunku towaru
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)
 
6.3. Miejsce dostarczenia towaru
(jeśli nie ma ulicy należy wpisać słowo BRAK)
(jeśli nie ma numeru należy wpisać słowo BRAK)

© OpenStreetMap contributors
 
7. Informacje o przewożonych towarach
 
Lp.
Pozycja CN / Stawka VAT
Nazwa towaru
Masa brutto lub objętość
Jednostka miary
Kod odpadu
Operacje
Ilość pozycji:        Całkowita masa brutto lub objętość towaru:       Należy dodać co najmniej 1 pozycję do tabeli
 
8. Informacje o dokumentach przewozowych
 
9. Informacje dodatkowe
 
10. Kanały komunikacji zwrotnej
Kanał komunikacji zwrotnej do odesłania potwierdzenia dla tego dokumentu
 
11. Oświadczenia
Należy zaznaczyć pole, aby móc wysłać zgłoszenie
 
2.19.51-SNAPSHOT