Uwaga, środowisko testowe.

Proszę nie rejestrować rzeczywistych zgłoszeń!

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi

 

  FORMULARZ OPIS
AKC-RU - Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy
Podgląd zarejestrowanych danych, zmiana danych, zaprzestanie wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy, pobranie potwierdzenia AKC-PR/U, obsługa kodów transakcyjnych

 

Od 1 września 2019 r. zmieniają się zasady szeroko rozumianego obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych). Od tej daty, co do zasady, każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw będzie mógł złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez dokonania tego zgłoszenia nie będzie możliwości sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu, bowiem sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne
i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Mimo wejścia w życie nowych regulacji prawnych do 31 marca 2020 r. będzie można sprzedawać i kupować paliwa opałowe na dotychczasowych zasadach. Okres przejściowy dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Każdy, kto będzie chciał skorzystać z nowych rozwiązań może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU za pomocą usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową m.in. za pośrednictwem tej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Jeżeli chcesz się zarejestrować jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy:

 1. Zaloguj się na PUESC. Jeżeli nie masz konta - „UTWÓRZ KONTO".
 2. Ze strony głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE – ZGŁOSZENIE AKC-RU", a następnie wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU".
 3. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.
 4. Podpisz formularz:
  • Profilem Zaufanym albo
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • kwotą przychodu albo
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego albo
  • podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym.
 5. Wyślij formularz.

 

SENT (EDU) Dostawy

Testowa aplikacja mobilna do potwierdzania dostaw na platformę ANDROID

 

Ikona aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY EDUQR-code do pobrania aplikacji mobilnej SENT DOSTAWY EDU

 

 

Zapoznaj się też z poniższymi broszurami informacyjnymi i ulotkami.

Paliwa opałowe - ulotka dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczejPaliwa opałowe - ulotka dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Broszura - zużywający podmiot olejowyBroszura - pośredniczący podmiot olejowy

 

ZGŁOSZENIE AKC-RU

rejestracja pośredniczącego
i zużywającego podmiotu olejowego

PRZEWÓZ TOWARU

rejestracja i aktualizacja zgłoszeń

KODY TRANSAKCYJNE

obsługa kodów transakcyjnych