Uwaga, środowisko testowe.

Proszę nie rejestrować rzeczywistych przewozów!

FORMULARZE DO REJESTRU ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)
 

  NAZWA FORMULARZA KTO WYPEŁNIA W JAKIM PRZYPADKU   PODSTAWA PRAWNA

 

 NOWE ZGŁOSZENIE  (SENT-100) PODMIOT WYSYŁAJĄCY Przewóz rozpoczyna się na terytorium Polski (dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów)   art. 5 ust. 1-3 ustawy*

 

 NOWE ZGŁOSZENIE  (SENT-200) PODMIOT ODBIERAJĄCY Przewóz rozpoczyna się poza terytorium Polski a kończy się na terytorium Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów)   art. 6 ust. 1-2 ustawy*

 

 NOWE ZGŁOSZENIE (SENT-300) PRZEWOŹNIK Przewóz rozpoczyna i kończy się poza terytorium Polski   art. 7 ust. 1-2 ustawy*

 

 UZUPEŁNIENIE,  AKTUALIZACJA,  ZAMKNIĘCIE,  ANULOWANIE, STATUS  ZGŁOSZENIA PODMIOT WYSYŁAJĄCY, PODMIOT ODBIERAJĄCY, PRZEWOŹNIK Uzupełnienie zgłoszenia przez przewoźnika, zamknięcie zgłoszenia przez podmiot odbierający, aktualizacja / anulowanie zgłoszenia przez podmiot wysyłający, odbierający lub przewoźnika, sprawdzenie aktualnego statusu zgłoszenia   art. 5 ust. 4-5,
art. 6 ust. 3-4,
art. 8 ust. 1, 3 ustawy*

 

 NOWE ZGŁOSZENIE ZBIORCZE (SENT-120)
 nowy formularz
PODMIOT WYSYŁAJĄCY Przewóz rozpoczyna się i kończy na terytorium Polski (dostawa towarów)   par. 7 ust. 1 rozporządzenia**

 

 AKTUALIZACJA I STATUS ZGŁOSZENIA ZGŁOSZENIA ZBIORCZEGO
 nowy formularz
PODMIOT WYSYŁAJĄCY Aktualizacja zgłoszenia zbiorczego przez podmiot wysyłający, sprawdzenie aktualnego statusu zgłoszenia zbiorczego   par. 7 ust. 1 rozporządzenia**

 

 SPRAWDZENIE  WAŻNOŚCI ZGŁOSZENIA KIERUJĄCY ŚRODKIEM TRANSPORTU Sprawdzenie ważności i statusu zgłoszenia na podstawie numeru zgłoszenia oraz numeru rejestracyjnego środka transportu    

 


* ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o sytemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U.2017.708)

** rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń (Dz.U.2017.787)

AKTUALNOŚCI

history image 22.09.2018 SENT-GEO - nowe usługi ZSL

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie: https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo   została opublikowana instrukcja rejestracji usługi ZSL, urządzeń GPS i wypełniania...

history image SYSTEM SENT - Linki

FAQ  - najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu SENT E-KLIENT SŁUŻBY CELNEJ  - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi...

history image SENT - Linki

HELP DESK - infolinia i pomoc dotyczące systemu SENT FAQ   - najczęściej zadawane pytania dotyczące systemu SENT E-KLIENT SŁUŻBY CELNEJ  - Instrukcja...

history image 17.08.2018 Pilotaż aplikacji mobilnej SENT-GEO

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 października 2018 r. będą obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U...

history image 05.04.2018 (AKTUALIZACJA) Informacja o nowej specyfikacji komunikatów systemu SENT 2

Ministerstwo Finansów informuje, że na portalu   www.puesc.gov.pl   w zakładce   Katalog usług / e-Przewóz   zamieszczono Specyfikację Techniczną systemu SENT 2 ...