PKI – System PKI został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

System PKI zapewnia usługi, pozwalające chronić integralność przesyłanych dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego oraz potwierdzać tą drogą tożsamość ich nadawców. Użytkownik może w tym celu posłużyć się na PUESC ważnym certyfikatem kwalifikowanym, wydanym w jednym z państw UE, lub profilem zaufanym e-PUAP. Ponadto, system PKI oferuje użytkownikom możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu cyfrowego niekwalifikowanego, który może być wykorzystany do potwierdzania komunikatów przesyłanych do Służby Celnej.

Posługiwanie się certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym e-PUAP nie wymaga podejmowania dodatkowych działań – użytkownik może posługiwać się nimi w dowolnym momencie (pod warunkiem dopełnienia innych wymagań odnoszących się do konkretnej usługi, np. posiadania konta, rejestracji itd.). System PKI dokonuje weryfikacji ważności podpisów i certyfikatów korzystając z danych publikowanych przez odpowiednie podmioty świadczące usługi certyfikacyjne.

Pozyskanie niekwalifikowanego certyfikatu SC wymaga utworzenia konta użytkownika na PUESC w ramach usługi e-Klienta, gdzie weryfikowana jest również tożsamość wnioskującego. Certyfikaty wydawane są osobom fizycznym. Jeśli osoba reprezentuje podmiot gospodarczy, odpowiednie uprawnienia przypisywane są w ramach procedury rejestracyjnej w SZPROT.

Przed złożeniem wniosku o certyfikat użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami polityk certyfikacyjnych oraz innych dokumentów wydanych na ich podstawie.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby klucze kryptograficzne użytkownika były generowane i przechowywane na nośniku kryptograficznym – karcie lub tokenie USB. Użytkownik jest zobowiązany do właściwej ochrony danych kryptograficznych, którymi identyfikuje się w kontaktach ze Służbą Celną. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego użytkownika należy niezwłocznie zawiesić bądź unieważnić wydany certyfikat, kontaktując się z infolinią wsparcia HELP-DESK.

Lokalizacja:

Izba Celna w Białymstoku

 

Kierownik:

Marta Radomska

 

 

Izba Celna w Białymstoku

ul. Octowa 2

15-399 Białystok

Zespół utrzymania:

tel. 85 7458591

e-mail: serwis@bia.mofnet.gov.pl

 

history image PKI

Polityka Certyfikacji Głównego Centrum Certyfikacji Służby Celnej Polityka Certyfikacji CCK Użytkowników Zewnętrznych Służby Celnej Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego CCK Użytkowników...

history image PKI

System PKI zapewnia w ramach SISC usługi, pozwalające chronić integralność przesyłanych dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego oraz potwierdzać tą drogą tożsamość ich nadawców. Użytkownik...

history image PKI

System PKI zapewnia w ramach SISC usługi, pozwalające chronić integralność przesyłanych dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego oraz potwierdzać tą drogą tożsamość ich nadawców....