OSOZ 2 – Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

OSOZ 2 jest systemem rejestracji i obsługi zabezpieczeń i gwarancji wszystkich typów (celne, akcyzowe, tranzytowe oraz od gier hazardowych). System ten zastąpi System OSOZ, wprowadzając szereg zmian oraz usprawnień względem swojego poprzednika, zarówno w procesie rejestracji zabezpieczeń/gwarancji jak i ich obsługi.

 

Wdrożenie Systemu OSOZ 2 umożliwiło zintegrowanie procesu rejestracji zabezpieczeń/gwarancji w jednym systemie, jednocześnie umożliwiając obsługę zabezpieczeń od gier hazardowych. Udoskonalony i uproszczony został sposób komunikacji z podmiotami poprzez integrację usług Platformą Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC.

 

Z usług Systemu OSOZ 2 korzystać będą system Służby Celnej (AIS, EMCS 2 PL, NCTS 2 PL, EMCS 2 PL, ZEFIR 2) posługując się 17 lub 24 znakowym numerem GRN (Guarantee Reference Number) oraz 4 znakowym kodem dostępu. Zestaw usług został poszerzony o nowe możliwości, pozwalając na jeszcze szybszą i sprawniejszą obsługę procesów biznesowych obsługiwanych w poszczególnych systemach.

Lokalizacja:

Izba Celna w Krakowie

 

Kierownik projektu:

Dariusz Gielas

 

Izba Celna w Krakowie

Al. Krasińskiego 11b

31-111 Kraków

tel. 12 62-90-200

fax 12 421-67-57

email: sekretariat@kra.mofnet.gov.pl

Dariusz Gielas – Kierownik

tel. 12 62-90-194

email: dariusz.gielas@kra.mofnet.gov.pl    

 

 

history image test SISC

testowa treść g

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku testowo-treningowym oraz przygotowanie do testów środowiska produkcyjnego. Jak wszystko odbędzie się zgodnie z...