Zadaniem Systemu MCA jest pośredniczenie w wymianie komunikatów poprzez sieć CCN/CSI pomiędzy systemami wykorzystywanymi przez Polską Służbę Celną a systemami innych administracji celnych Unii Europejskiej oraz systemami centralnymi Komisji Europejskiej.

System MCA oferuje dla systemów SISC także:

- usługę dwukierunkowej translacji komunikatów pomiędzy formatami XML oraz EDIFACT,

- możliwość monitorowania stanu usług oferowanych przez System MCA wraz z usługami umożliwiającymi komunikację sytemu MCA z systemami biznesowymi.

Lokalizacja:

Zasoby sprzętowe zlokalizowane są w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu.

Centrum Kompetencyjne systemu MCA zlokalizowane jest w Izbie Celnej w Łodzi.

 

              

Kierownik:

Zbigniew Juzoń

 

Centrum Kompetencyjne
mca.ck@ncts-centrum.mofnet.gov.pl

tel. +48 42 638 8011 do 13

  

 

history image test SISC

testowa treść g

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku testowo-treningowym oraz przygotowanie do testów środowiska produkcyjnego. Jak wszystko odbędzie się zgodnie z...