Centrum Informacji Służby Celnej (CISC), organizacyjnie podległe Dyrektorowi Izby Celnej w Katowicach, od roku 2011 realizuje dla klientów zadania centralne z zakresu ogólnopolskiej informacji Służby Celnej.


•    PODSTAWOWE ZADANIA
W ujęciu ogólnym zadaniem CISC jest pomoc klientom w wywiązywaniu się z obowiązków nałożonych przez wspólnotowe i krajowe przepisy prawa w zakresie zadań wykonywanych przez Służbę Celną, czyli udzielanie informacji przede wszystkim o:
-    przepisach celnych oraz przepisach odrębnych związanych z obrotem towarowym z zagranicą;
-    przepisach dotyczących kontroli podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów;
-    przepisach dotyczących kontroli gier hazardowych.


•    DOSTĘP DO INFOLINII
CISC jest dostępne dla klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Ponadto klienci całodobowo mogą samodzielnie odsłuchać, w trakcie połączenia telefonicznego z CISC, podstawowe informacji dla podróżnych przekraczających granicę (nagrane zapowiedzi głosowe). Informacje telefoniczne udzielane są klientom przez CISC także w języku angielskim i rosyjskim.


•    KANAŁY KOMUNIKACJI
Udzielanie informacji klientom przez CISC następuje przy wykorzystaniu dwóch podstawowych form komunikacji:
-    telefon: 801 470 477 lub +48 33 85 76 251 (zagranica, tel. komórkowe);
-    e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl .


•    ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
Zasady udostępniania klientom informacji przez CISC przewidują w szczególności następujące „ograniczenia":
-    wiążących informacji taryfowych oraz wiążących informacji o pochodzeniu (art. 12 Wspólnotowego Kodeksu Celnego) – udziela Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej;
-    wiążących informacji akcyzowych (art. 14 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym) – udziela Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej;
-    indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (art. 14 b Ordynacji podatkowej) – udziela Krajowa Informacja Podatkowa, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej;
-    informacji pozostających w związku z przedmiotem postępowania (art. 121 ust. 2 Ordynacji podatkowej) – udziela osobie uprawnionej organ, przed którym toczy się określone postępowanie;
-    informacji z zakresu gier hazardowych, które wiążą się z rozstrzyganiem czy gra lub zakład posiadające określone cechy są grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie (art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych) – udziela Ministerstwo Finansów, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej;
-    udostępnianie danych o handlu międzynarodowym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami trzecimi – realizowane jest przez Centrum Analityczne Administracji Celnej, które organizacyjnie podlega Dyrektorowi  Izby Celnej w Warszawie;
-    obsługa informacyjna przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych – realizowana jest przez komórki komunikacji społecznej w każdej izbie celnej oraz przez właściwą komórkę organizacyjną w Ministerstwie Finansów.