Help Desk SISC

 

Kliknij tutaj aby przełączyć się do portalu pomocy Help Desk SISC

 

Podstawowe zadania - W ujęciu ogólnym zadaniem Help Desk SISC jest pomoc klientom korzystającym z udostępnianych przez Służbę Celną usług informatycznych, a w szczególności pomoc w zakresie:
Usługi e-Klient dotyczącej:
•  Obsługi Zgłoszeń dotyczących błędów i nieprawidłowości w działaniu usługi.
•  Obsługi wniosków o usługę dotyczących.
•  Zmiany adresu e-mail na koncie PUESC, gdy użytkownik nie pamięta hasła podstawowego.
•  Zmiany adresu e-mail na koncie PUESC, gdy użytkownik nie pamięta hasła podstawowego i hasła awaryjnego.
•  Braku możliwości założenia konta na PUESC z powodu podania istniejącego już w systemie numeru PESEL.
•  Przywrócenia możliwości logowania na stronie PUESC po trzykrotnym podaniu niepoprawnego loginu i/lub hasła.

Kanały komunikacji - Udzielanie informacji klientom przez Help Desk SISC następuje przy wykorzystaniu trzech podstawowych form komunikacji:,
•  Portal Help Desk SISC – korzystanie z portalu wymaga założenia konta na stronie PUESC.
•  Telefon – Help Desk SISC jest dostępny pod numerem telefonu +48 33 4832055.
•  E-mail – wiadomości e-mail należy wysyłać na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl podając w temacie wiadomości słowo ZGŁOSZENIE. Ta forma komunikacji wymaga posiadania konta na stronie PUESC i portalu pomocy Help Desk SISC.

Czas świadczenia usługi – Help Desk SISC jest dostępny dla klientów przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Jakość świadczonych usług Help Desk SISC
•  Czas obsługi zgłoszeń – większość zgłoszeń jest obsługiwana na bieżąco i odpowiedź jest udzielana klientowi w możliwie jak najkrótszym czasie po zarejestrowaniu zgłoszenia a w przypadku rozmowy telefonicznej w czasie jej trwania. Dla części zgłoszeń, które dotyczą bardziej złożonych błędów lub nieprawidłowości czas obsługi może zostać wydłużony z uwagi na konieczność dokonania ich analizy oraz opracowania skutecznego rozwiązania do maksymalnie 10 dni roboczych.
•  Czas obsługi wniosków o usługę – wnioski o usługę spełniające wymagania formalne obsługiwane są na bieżąco z wyjątkiem sytuacji związanych z awarią lub niedostępnością usługi e-Klient.
•  Reklamacje – w terminie trzech dni od otrzymania  odpowiedzi klient ma  możliwość przesłania reklamacji lub prośby o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgłoszeń i wniosków o usługę kierowanych do Help Desk SISC. Funkcjonalność taką zapewnia portal pomocy Help Desk SISC.

Kontakt:

 

  • Telefon:

  • E-mail:

  • Portal: kliknij w link

  •  

Wspierane usługi:

 

  • e-Klient