HELP DESK – System HELP DESK, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

HELP DESK jest systemem zapewniającym kompleksową usługę wsparcia dla klientów korzystających z udostępnianych przez Służbę Celną usług i systemów informatycznych. Każdy klient, który założy konto na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej ( PUESC ) uzyska dostęp do systemu Help Desk. System umożliwia zdefiniowanie usług ( systemów ), do których użytkownik chce mieć dostęp w zakresie świadczonego wsparcia, skorzystanie z usystematyzowanej Bazy Wiedzy w celu uzyskania pomocy bez konieczności wysyłania zgłoszenia do Help Desk, monitorowanie stanu obsługi własnych  zgłoszeń, dostarczania dodatkowych informacji i załączników, natychmiastowy dostęp do udzielonego rozwiązania oraz dostęp do historii dokonanych zgłoszeń. Użytkownicy będą mogli również dokonać reklamacji udzielonego rozwiązania i oceny realizacji zgłoszenia przez Help Desk poprzez wypełnienie ankiety on-line  lub wpisania własnych uwag oraz komentarzy dotyczących funkcjonowania usługi Help Desk. System zapewnia też dostarczaną na bieżąco w formie komunikatów informację o niedostępnościach i awariach systemów.

W systemie HELP DESK będą również obsługiwane wnioski użytkowników o różnego rodzaju usługi związane na przykład z odblokowaniem konta, zmianą danych logowania, uzyskaniem zgody na stosowanie procedury awaryjnej.

System HELP DESK stanowi zasadniczą część usługi  Help Desk, która polega na stworzeniu i udostępnieniu jednego punktu kontaktu dla klientów korzystających z usług i systemów informatycznych Służby Celnej, dostępnego w trybie 24 godzinnym i zapewniającego dostęp do usługi również poprzez kontakt telefoniczny i pocztę elektroniczną.

Lokalizacja:
Izba Celna w Katowicach
Kierownik:
Piotr Zdarzył

 

Izba Celna w Katowicach
ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice

E-mail: ic.katowice@kat.mofnet.gov.pl

Telefon: 32 358-72-02, 32 358-72-03

Fax: 32 258-84-86

   

 

history image test SISC

testowa treść g

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku testowo-treningowym oraz przygotowanie do testów środowiska produkcyjnego. Jak wszystko odbędzie się zgodnie z...