FAQ SENT

Tytuł
1. Rejestr zgłoszeń – system SENT na Platformie PUESC
1.01 Czy jest system elektroniczny, w którym mam rejestrować swoje transakcje?
1.02 W jaki sposób będzie można rejestrować i uzupełniać zgłoszenia w SENT, na Platformie PUESC?
1.03 Czy do zgłaszania w systemie SENT wystarczy standardowa rejestracja pracownika w PUESC bez żadnych kluczy, certyfikatów niekwalifikowanych itp.?
1.04 Czy Platforma PUESC będzie weryfikowała, czy wskazany przez nas jako odbiorca towaru podmiot lub osoba fizyczna posiada konto na tej Platformie? Czy w przypadku, gdy odbiorca nie jest zarejestrowany, Platforma wykaże ten fakt i nie wygeneruje numeru referencyjnego dla danego przewozu?
1.05 Czy istnieje możliwość przetestowania wysyłania zgłoszeń przewozu?
1.06 Czy testowe zgłaszanie przewozu towaru drogą e-mail jest już aktywne?
1.07 Czy system informatyczny mający służyć obsłudze systemu monitorowania jest przygotowany na obsługę ogromnej ilości danych, które będą do niego nadsyłane? Czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed atakami hakerskimi, mogącymi doprowadzić do wycieku danych z systemu?
1.08 Jak długi będzie czas oczekiwania na zarejestrowanie danego przewozu w systemie i nadanie mu numeru referencyjnego, oraz jak długi będzie czas oczekiwania na ewentualna modyfikację danego zgłoszenia przewozu?
1.09 Jaka jest przewidziana procedura awaryjna w przypadku niedziałania rejestru?
1.10 Czy wystarczy użyć schematu zaakceptowanego zgłoszenia z systemu PUESC (np.SENT_200), zmienić dane i przesłać je następnym razem e-mail w przypadku awarii PUESC?
1.11 Czy są przewidziane jakieś szkolenia w zakresie działania systemu SENT?
1.12 Co oznacza niedostępność rejestru? Czy jest to wyłącznie awaria systemu, czy również brak dostępu do łącza internetowego lub niekorzystanie z Internetu (brak umiejętności korzystania z Internetu i nie posługiwanie się nim) przez dany podmiot?
1.13 Czy firma może założyć sobie konto na PUESC?
1.14 Czym się różni konto proste na PUESC od konta zaawansowanego i kto jakie konto musi posiadać?
Wyświetlanie 1 - 15 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę 15
z 4

1. Rejestr zgłoszeń – system SENT na Platformie PUESC

Pytanie 1.01:
Czy jest system elektroniczny, w którym mam rejestrować swoje transakcje?

Pytanie 1.02:
W jaki sposób będzie można rejestrować i uzupełniać zgłoszenia w SENT, na Platformie PUESC?

Pytanie 1.03:
Czy do zgłaszania w systemie SENT wystarczy standardowa rejestracja pracownika w PUESC bez żadnych kluczy, certyfikatów niekwalifikowanych itp.?

Pytanie 1.04:
Czy Platforma PUESC będzie weryfikowała, czy wskazany przez nas jako odbiorca towaru podmiot lub osoba fizyczna posiada konto na tej Platformie? Czy w przypadku, gdy odbiorca nie jest zarejestrowany, Platforma wykaże ten fakt i nie wygeneruje numeru referencyjnego dla danego przewozu?

Pytanie 1.05:
Czy istnieje możliwość przetestowania wysyłania zgłoszeń przewozu?

Pytanie 1.06:
Czy testowe zgłaszanie przewozu towaru drogą e-mail jest już aktywne?

Pytanie 1.07:
Czy system informatyczny mający służyć obsłudze systemu monitorowania jest przygotowany na obsługę ogromnej ilości danych, które będą do niego nadsyłane? Czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed atakami hakerskimi, mogącymi doprowadzić do wycieku danych z systemu?

Pytanie 1.08:
Jak długi będzie czas oczekiwania na zarejestrowanie danego przewozu w systemie i nadanie mu numeru referencyjnego, oraz jak długi będzie czas oczekiwania na ewentualna modyfikację danego zgłoszenia przewozu?

Pytanie 1.09:
Jaka jest przewidziana procedura awaryjna w przypadku niedziałania rejestru?

Pytanie 1.10:
Czy wystarczy użyć schematu zaakceptowanego zgłoszenia z systemu PUESC (np.SENT_200), zmienić dane i przesłać je następnym razem e-mail w przypadku awarii PUESC?

Pytanie 1.11:
Czy są przewidziane jakieś szkolenia w zakresie działania systemu SENT?

Pytanie 1.12:
Co oznacza niedostępność rejestru? Czy jest to wyłącznie awaria systemu, czy również brak dostępu do łącza internetowego lub niekorzystanie z Internetu (brak umiejętności korzystania z Internetu i nie posługiwanie się nim) przez dany podmiot?

Pytanie 1.13:
Czy firma może założyć sobie konto na PUESC?

Pytanie 1.14:
Czym się różni konto proste na PUESC od konta zaawansowanego i kto jakie konto musi posiadać?

Pytanie 1.15:
Czy podmiot odbierający, który upoważnił inną firmę do zamykania zgłoszeń musi założyć sobie konto na PUESC?

Pytanie 1.16:
Czy wprowadzenie danych do systemu SENT będzie wymagało każdorazowo uwierzytelnienia pracownika za pomocą podpisu kwalifikowanego, czy też podpis niekwalifikowany będzie wystarczający?

Pytanie 1.17:
Jak wypełnić zgłoszenie przewozu w sekcji „Informacje o towarze" w zakresie ilości i masy brutto towaru?

Pytanie 1.18:
Czy wnioski związane z utworzeniem konta zaawansowanego można złożyć w wersji papierowej?

Pytanie 1.19:
W jaki sposób podmiot zagraniczny ma sobie założyć konto zaawansowane na Platformie PUESC?

Pytanie 1.20:
Mam problemy z założeniem konta zaawansowanego na PUESC. Kto mi może w tym pomóc?