Widok katgorii

ePrzewoz

Liczba formularzy: 1

  • SENT_Zarzadzanie_kontem_Systemu_podmiotu_v1 : Formularz do rejestracji konta systemu teleinformatycznego Podmiotu
Więcej

eWIT

Liczba formularzy: 4

  • Doslanie_zalacznikow_do_sprawy
  • Przeslanie_odwolania_od_decyzji
  • Wniosek_o_wydanie_WIT_bez_zalacznikow : EBTI-PL2
  • Wniosek_o_wydanie_WIT_z_zalacznikami : EBTI-PL2
Więcej

Formularze szkoleniowe

Liczba formularzy: 2

Więcej

Obsługa zabezpieczeń

Liczba formularzy: 14

  • biezace_saldo
  • dokumenty_niezwolnione : Dokumenty niezwolnione - zapytanie z nr GRN i kodem dostępu, system zwróci w odpowiedzi listę niezwolnionych dokumentów dla danego numeru GRN
  • dokumenty_za_okres : Dokumenty obciążające w zadanym okresie - po zapytaniu z nr GRN, kodem dostępu i zadanym okresem, system zwróci listę dokumentów, które obciążyły to zabezpieczenie w podanym okresie.
  • informacje_ogolne_o_zabezpieczeniu
  • konfiguracja_powiadomien
Więcej

Tranzyt

Liczba formularzy: 2

Więcej

eZefir(za okres od 2017.12)

Liczba formularzy: 1

Więcej

lb_podgrupa

Liczba formularzy: 2

Więcej