PUESC - Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - portal wytworzony w ramach projektu ECIP/SEAP - Europejski Informacyjny Portal Celny – ECIP (European Customs Information Portal) oraz Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu – SEAP (Single Electronic Access Point), jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7. Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 

PUESC wraz z portalem ECIP mają zapewnić dostęp do informacji w zakresie przepisów celnych i podatkowych oraz ułatwia dwustronną i bezpieczną komunikację z klientami , co wpłynie na wzrost automatyzacji obsługi drogą elektroniczną.Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego (SISC). Stały rozwój usług oferowanych przez SISC za pośrednictwem PUESC oraz automatyzacja procesów obsługi wpływa pozytywnie na wzrost wykorzystania komunikacji elektronicznej w kontaktach z organami celnymi.

 

Dla kogo?

System jest skierowany głównie do przedsiębiorców oraz osób fizycznych, biorących udział w międzynarodowej wymianie towarowej (np. importerzy, eksporterzy, firmy transportowe, spedycyjne, agencje celne).

Co nam daje?

  • dostarcza klientom jednolity mechanizm komunikacji z SISC umożliwiający uzyskanie dostępu do konta klienta;
  • dokonanie wszelkich czynności urzędowych oraz sprawowanie kontroli nad stanem spraw i rozliczeń wobec budżetu państwa w zakresie działalności organów celnych;
  • usprawnia i zmniejsza koszty obsługi klienta w kontaktach z Krajową Administracją Skarbową za pośrednictwem komunikacji elektronicznej z SISC dając możliwość elektronicznego złożenia wniosku, deklaracji oraz zgłoszenia celnego;
  • automatyzuje kluczowe procesy operacyjne Krajowej Administracji Skarbowej, związane z należnościami pobieranymi przez organy celne, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego.

 

KONTAKT
e-mail: projekt.ecip_seap@rze.mofnet.gov.pl
tel: +48 68 322 92 45

 

 

history image 16.07.2021 Prace techniczne na środowisku testowym PUESC

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.07.2021 (piątek) w godzinach 16:00-18:00 będą prowadzone prace serwisowe na środowisku testowym PUESC (https://test.puesc.gov.pl/), więc środowisko będzie w...

history image test SISC

testowa treść g

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku testowo-treningowym oraz przygotowanie do testów środowiska produkcyjnego. Jak wszystko odbędzie się zgodnie z...

history image 22.02.2019 Utrudnienia na testowej PUESC

Informujemy o planowanych pracach na środowisku testowym i związanymi z tym utrudnieniami na PUESC objawiającymi się zakłóceniami przy przesyłaniu komunikatów. Utrudnienia planowane są...

history image 20.06.2017 Przerwa techniczna w dniu 20.06.2017

Informujemy o przerwie technicznej na środowisku testowym PUESC w dniu 20.06.2017 od godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

history image ECIP/SEAP - Linki

http://www.mf.gov.pl http://www.finanse.mf.gov.pl

history image 10.08.2016 Przerwa techniczna w dostępie do usług PUESC dnia 11.08.2016

Uprzejmie informuję o przerwie technicznej na środowisku testowym PUESC w dniu 11.08.2016 w godz. 12 - 16.  Przerwa związana jest z instalacją wersji 5.0.6. systemu. Przepraszamy za...

history image 27-30.11.2015 Przerwa techniczna

W związku z planowanymi pracami na infrastrukturze testowej systemu ECIP/SEAP nastąpi wyłączenie środowiska oraz utrudnienia w komunikacji w terminie od godz. 12:00 27.11.2015 r. do godz. 09:00 w...

history image 09.11.2015 Przerwa techniczna

W związku z planowanymi pracami na infrastrukturze testowej systemu ECIP/SEAP w dniu 09.11.2015 w godzinach 11:00 - 15:00 nastąpi wyłączenie systemu.

history image 22.09.2015r. Informacja o przerwach w działaniu środowiska testowego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.09.2015 od godziny 16:00 do 17:00 mogą wystąpić przerwy w działaniu środowiska testowego systemu ECIP/SEAP. Okno serwisowe związane jest z dzisiejszą awarią...