Usługa umożliwia kompleksową obsługę w formie elektronicznej procesu składania wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) oraz udzielenie w oparciu o złożony wniosek decyzji WIT.
Usługa realizuje:
  1. Składanie drogą elektroniczną wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej,
  2. Wycofanie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej,
  3. Wysłanie drogą elektroniczną udzielonej decyzji WIT,
  4. Przesyłanie drogą elektroniczną pism i informacji kierowanych do wnioskodawcy lub przedstawiciela w sprawie złożonego wniosku,
  5. Przesyłanie drogą elektroniczną decyzji odmawiającej udzielenie wiążącej informacji taryfowej kierowanej do wnioskodawcy lub przedstawiciela,
  6. Składanie drogą elektroniczną informacji i dokumentów stanowiących uzupełnienie do złożonego wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej.