Usługa „e-Przewóz" to jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Pozwoli na obsługę operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) przewiduje nałożenie na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe" na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązku dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz obowiązku uzupełniania i aktualizacji takiego zgłoszenia.

Usługa „e-Przewóz" umożliwi Klientom Krajowej Administracji Skarbowej, tj. podmiotom wysyłającym, podmiotom odbierającym, przewoźnikom i kierującym środkami transportu, realizację tych obowiązków.

Usługa będzie świadczona z wykorzystaniem systemu ECIP/SEAP PL.

Aby umożliwić podmiotom korzystanie z rejestru zgłoszeń SENT, w sekcji Przydatne Linki zamieszczono Specyfikacje Techniczne dla Systemów Zewnętrznych. [link1] [link2]
Aktualna dokumentacja systemu ECIP/SEAP  dostępna jest na podstronie systemu (SISC / ECIP /SEAP) w sekcji Przydatne Linki.
 

Ewentualne uwagi i pytania prosimy kierować na bieżąco na usługę HELP DESK dostepną pod adresem: www.puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc

 

 

Uwaga, środowisko testowe!

 

AKTUALNOŚCI

history image e-Przewóz

Usługa „e-Przewóz" to jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Pozwoli na...

history image 01.09.2017 Nowy rodzaj zgłoszenia SENT

Ministerstwo Fiannsów informuje, że na portalu testowym PUESC zostały opublikowane w usłudze e-Przewóz nowe rodzaje formularzy umożliwiające zbiorcze zgłaszanie przewozu towarów zgodnie z...

history image 02.06.2017 Nowe formularze rejestracyjne w usłudze e-Przewóz

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 02.06.2017r. na portalu testowym PUESC w usłudze e-Przewóz zostały udostępnione nowe formularze, umożliwiające rejestrację zgłoszenia przewozu towarów....

history image SENT-formularze-rejestracji

Uwaga, środowisko testowe! Proszę nie zgłaszać rzeczywistych przewozów! Formularze do Systemu Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) REJESTRACJA PRZEZ PODMIOT...