Usługa „e-Przewóz" to jedna z usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Pozwoli na obsługę operacji przewozu towarów w rejestrze zgłoszeń SENT.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) przewiduje nałożenie na podmioty przewożące tzw. towary „wrażliwe" na i przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązku dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru oraz obowiązku uzupełniania i aktualizacji takiego zgłoszenia.

Usługa „e-Przewóz" umożliwi Klientom Krajowej Administracji Skarbowej, tj. podmiotom wysyłającym, podmiotom odbierającym, przewoźnikom i kierującym środkami transportu, realizację tych obowiązków.

Usługa będzie świadczona z wykorzystaniem systemu ECIP/SEAP PL.

Aby umożliwić podmiotom korzystanie z rejestru zgłoszeń SENT, w sekcji Przydatne Linki zamieszczono Specyfikacje Techniczne dla Systemów Zewnętrznych. [link1] [link2]
Aktualna dokumentacja systemu ECIP/SEAP  dostępna jest na podstronie systemu (SISC / ECIP /SEAP) w sekcji Przydatne Linki.
 

Ewentualne uwagi i pytania prosimy kierować na bieżąco na usługę HELP DESK dostepną pod adresem: www.puesc.gov.pl/web/puesc/helpdesk-sc

 

 

Uwaga, środowisko testowe!

 

AKTUALNOŚCI

history image 22.09.2018 SENT-GEO - nowe usługi ZSL

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie: https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo   została opublikowana instrukcja rejestracji usługi ZSL, urządzeń GPS i wypełniania...

history image 17.08.2018 Pilotaż aplikacji mobilnej SENT-GEO

Ministerstwo Finansów przypomina, że od 1 października 2018 r. będą obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U...

history image 05.04.2018 (AKTUALIZACJA) Informacja o nowej specyfikacji komunikatów systemu SENT 2

Ministerstwo Finansów informuje, że na portalu   www.puesc.gov.pl   w zakładce   Katalog usług / e-Przewóz   zamieszczono Specyfikację Techniczną systemu SENT 2 ...

history image 01.09.2017 Nowy rodzaj zgłoszenia SENT

Ministerstwo Fiannsów informuje, że na portalu testowym PUESC zostały opublikowane w usłudze e-Przewóz nowe rodzaje formularzy umożliwiające zbiorcze zgłaszanie przewozu towarów zgodnie z...