Usługa e-Import

Usługa e-Import jest usługą realizowaną  przez Służbę Celną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Składają się na nią procesy świadczone przez:

a) system AIS/ICS (uruchomiony w dniu 16 sierpnia 2016 r.), który realizuje ją we współpracy z systemami: ECIP/SEAP PL, PDR PL/UE, PKI, MCA, AES/Walidator, ZISAR, Help Desk

b) system AIS/IMPORT (którego uruchomienie jest planowane w późniejszym terminie)

System AIS/ICS świadczy  usługę umożliwiającą przedsiębiorcom realizację zadań wynikających z unijnych przepisów prawa celnego, które przewidują obowiązek elektronicznego przesyłania przywozowych deklaracji skróconych dla towarów przywożonych na obszar celny Unii Europejskiej (UE) z krajów trzecich. Przywozowe deklaracje skrócone (PDS) zawierają tzw. „dane bezpieczeństwa", które przesyłane są do granicznych urzędów celnych, przed wprowadzeniem towarów na obszar celny UE. Służą one organom celnym do przeprowadzenia analizy ryzyka przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa oraz do właściwego stosowania kontroli celnych.

Oprócz elektronicznej wymiany komunikatów pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem celnym w zakresie tzw. „danych bezpieczeństwa", system AIS/ICS umożliwia także wymianę komunikatów pomiędzy urzędami celnymi na poziomie unijnym o wynikach analizy ryzyka oraz obejmuje obsługę komunikatu informującego organy celne o przybyciu środka transportu do pierwszego granicznego urzędu celnego wprowadzenia na obszar celny UE oraz o przedstawieniu towaru w pierwszym i kolejnym urzędzie celnym wprowadzenia na terytorium UE.

 

Warunki i zasady  komunikacji

W ramach usługi e-Import komunikacja pomiędzy Klientem SC a systemem AIS/ICS realizowana jest za pośrednictwem komponentu ECIP/SEAP. Aby komunikacja mogła sprawnie przebiegać, muszą być spełnione określone warunki:

  • rejestracja podmiotu w SISC
  • dysponowanie prze Klienta aktywnym kontem na PUESC i
  • posługiwanie się ważnym podpisem elektronicznym.

Kwestie dostępu Klientów do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną zostały szczegółowo przedstawione w dokumencie „e-Klient Służby Celnej. Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług SISC".

Klient, po spełnieniu warunków umożliwiających dostęp do Systemu AIS/ICS, będzie mógł przesyłać komunikaty trzema kanałami komunikacyjnymi:

  • PUESC
  • webservice
  • e-mail

Korzyści  z wdrożenia usługi

Przywozowe deklaracje skrócone są wykorzystywane do przeprowadzania przez organy celne analizy ryzyka pod kątem ochrony i bezpieczeństwa, opartej o wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE kryteria i standardy. Dzięki zharmonizowaniu zakresu danych zawartych w przywozowych deklaracjach skróconych, zapewniona jest wspólna podstawa dla analizy ryzyka w UE. W efekcie prowadzi to do zapewnienia szybszych i lepiej ukierunkowanych kontroli celnych.

Przydatne linki

link 1

link 2

Instrukcje

Instrukcja 1

Instrukcja 2

Wyjaśnienia

asdadasd

KOMUNIKATY

history image kom1 aes

kom1 aes kom1 aes kom1 aes kom1 aes

history image Komunikat Testowy

Informujemy, że w związku z przeprowadzanymi pracami technicznymi, testowe środowisko PUESC będzie niedostepne w dniu 01.01.2000

Aktualności