Usługa e-Eksport jest usługą publiczną realizowaną  przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Usługa jest świadczona przez System AES, współpracujący z innymi systemami:  ECIP/SEAP PL,SZPROT, ISZTAR 4, PDR PL/UE, ZISAR, EMCS2 PL, PKI, MCA.

Z dniem 1 czerwca 2016r. rozpoczęła się II faza działań pilotażowych Systemu AES.
W II fazie pilota zgłoszenia wywozowe do konkretnego oddziału mogą przekazywać wszystkie zainteresowane firmy, niemniej wedle zasad i limitów określonych przez ten oddział (UWU).


Usługa e-Eksport umożliwia elektroniczną obsługę operacji wywozowych. Przesyłanie zgłoszeń/deklaracji  oraz wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami na terenie Unii Europejskiej odbywa się drogą elektroniczną.

Warunki i zasady  komunikacji.

W ramach usługi e-Eksport komunikacja pomiędzy podmiotami a Systemem AES realizowana jest za pośrednictwem komponentu ECIP/SEAP. Aby komunikacja mogła sprawnie przebiegać, podmiot musi spełnić określone warunki:

  • zarejestrowany w SISC
  • posiada aktywne konto na PUESC
  • posługuje się ważnym podpisem elektronicznym.

Kwestie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez SISC zostały szczegółowo przedstawione w dokumencie opisującym zasady rejestracji w ramach usługi e-Klient.
Po spełnieniu warunków umożliwiających dostęp do Systemu AES, podmiot będzie mógł przesyłać zgłoszenia/deklaracje trzema kanałami komunikacyjnymi:

  • PUESC
  • webservice
  • e-mail


Korzyści  z wdrożenia usługi.

Wdrożenie usługi e-Eksport wiąże się z korzyściami dla przedsiębiorców, gdyż usprawnia procesy biznesowe w wywozie m.in. poprzez:

  • interfejs z system Agencji Rynku Rolnego (ARR), wykraczający poza środowisko administracji skarbowej w zakresie saldowania pozwoleń AGREX, jako działanie w ramach Projektu Single Window,
  • interfejs z systemem NCTS2, w celu usprawnienia obiegu informacji w procedurze wyprowadzenia towaru poza obszar celny UE,
  • możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celno-skarbowym niż urząd złożenia zgłoszenia wywozowego- odprawa scentralizowana w ramach kraju,
  • wprowadzenie elektronicznego przedstawienia towaru dla zgłoszenia uproszczonego w  procedurze uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym.

Natomiast Krajowa Administracja Skarbowa, wraz z usługą e-Eksport, dostaje innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na skuteczne zwalczanie patologii występujących w obszarze związanym z wyprowadzaniem towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej.

Instrukcje

Instrukcja 1

Instrukcja 2

Wyjaśnienia

asdadasd

KOMUNIKATY

history image komunikat aes 2

sdfsdfsdfsdf asdasd

history image eExport - Opis

Usługa e-Eksport jest usługą publiczną realizowaną  przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Usługa jest świadczona...