26.02.2019 SENT – Zmiany w rejestracji usługi ZSL i urządzeń GPS od 1.03.2019 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 marca 2019 r. w ramach rejestracji usługi ZSL i urządzeń GPS zostaną dodane nowe funkcjonalności:

  • komunikat SENT463 -  pola 'Adres IP' oraz 'CSR (Certificate Signing Request - żądanie podpisania certyfikatu)' staną się nieobowiązkowe. Operator ZSL pozostawia pola nieuzupełnione, gdy nie potrzebuje ich zmieniać,
  • nowy komunikat SENT466 - wyświetlenie wykazu wszystkich zarejestrowanych urządzeń w ramach danej usługi ZSL,
  • komunikat SENT470 - pole 'Identyfikator techniczny urządzenia GPS' stanie się nieobowiązkowe. Możliwość zarejestrowania przewoźnika w ramach danej usługi ZSL bez podawania identyfikatorów technicznych urządzeń,
  • komunikaty SENT470 i SENT473 - zostanie dodane nowe nieobowiązkowe pole 'Informacje dodatkowe' w sekcji '3. Zarządzanie identyfikatorami technicznymi urządzeń GPS'. Możliwość wpisania dodatkowych informacji powiązanych z identyfikatorem technicznym urządzenia (np. numery rejestracyjne pojazdów),
  • komunikat SENT473 - możliwość edycji zarejestrowanych urządzeń w zakresie uzupełnienia nowego pola 'Informacje dodatkowe' w sekcji '3. Zarządzanie identyfikatorami technicznymi urządzeń GPS',
  • komunikat SENT475 - wyświetlenie przez danego przewoźnika listy aktywnych urządzeń wraz z ostatnimi pozycjami GPS.

Na stronie https://puesc.gov.pl/e-przewoz w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz publikujemy aktualną Specyfikację Techniczną Komunikatów Systemu SENT 2 (wersja 20190228).zip, która obejmuje powyższe zmiany.

Powyższe funkcjonalności można testować pod adresem https://test.puesc.gov.pl


KOMUNIKATY

history image test SISC

testowa treść g

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku...