05.04.2018 (AKTUALIZACJA) Informacja o nowej specyfikacji komunikatów systemu SENT 2

Ministerstwo Finansów informuje, że na portalu www.puesc.gov.pl w zakładce Katalog usług / e-Przewóz zamieszczono Specyfikację Techniczną systemu SENT 2 obejmującą zmiany dotyczące transportu kolejowego, wywozu produktów leczniczych oraz geolokalizacji przewozu towarów.

Stan na dzień 05.04.2018r.

Zasadnicze zmiany obejmują rozbudowę komunikatów o zgłoszenia zbiorcze w przewozie kolejowym, rozbudowę elementów ExitFromPoland oraz EntranceToPoland o dane geolokalizacyjne oraz poprawę błędów.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i zgłaszanie uwag na umieszczonym przy specyfikacji formularzu.

 


KOMUNIKATY

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku...