01.09.2017 Nowy rodzaj zgłoszenia SENT

Ministerstwo Fiannsów informuje, że na portalu testowym PUESC zostały opublikowane w usłudze e-Przewóz nowe rodzaje formularzy umożliwiające zbiorcze zgłaszanie przewozu towarów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostepności rejestru zgłoszeń (Dz.U.2017.787).

Dodatkowo w sekcji Przydatne Linki w usłudze e-Przewóz została zaktualizowana Specyfikacja Techniczna Komunikatów dla systemu SENT.zip o nowe komunikaty związane z obsługą zgłoszenia zbiorczego.

Nowe schematy komunikatów to: SENT_106.xsd, SENT_120, SENT_121, SENT_125 oraz SENT_126.

Uwagi dotyczące funkcjonowania nowych formularzy albo schematów komunikatów prosimy kierować na adres projekt.sent@rze.mofnet.gov.pl


KOMUNIKATY

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku...