test SISC

testowa treść g

KOMUNIKATY

Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku testowo-treningowym oraz przygotowanie do testów środowiska produkcyjnego. Jak wszystko odbędzie się zgodnie z planem z końcem maja chyba wystawimy portal na świat.