AES – Automatyczny System Eksportu, został wytworzony w ramach realizacji jednego z projektów „Programu e-Cło" w ramach 7 Osi Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Z dniem 1 czerwca 2016r. rozpoczęła się II faza działań pilotażowych systemu AES.
W II fazie pilota zgłoszenia wywozowe do konkretnego oddziału mogą przekazywać wszystkie zainteresowane firmy, niemniej wedle zasad i limitów określonych przez ten oddział (UWU).


AES obejmuje rozbudowę środowiska obsługi elektronicznej operacji wywozowych Systemu ECS2 poprzez modernizację dotychczasowych funkcji biznesowych Systemu ECS2 i wkomponowanie ich w środowisko Programu e-Cło, jak również budowę nowych wymagań funkcjonalnych wynikających z wymagań DG TAXUD i pozafunkcjonalnych opracowanych na etapie prac projektowych. W ramach AES została wytworzona usługa współdzielona walidacji dokumentów XML.
Wdrożenie systemu AES wiąże się z korzyściami dla przedsiębiorców, gdyż usprawnia procesy biznesowe w wywozie m.in poprzez:

  • interfejs z systemem Agencji Rynku Rolnego, wykraczający poza środowisko administracji skarbowej w zakresie saldowania pozwoleń AGREX, jako działanie w ramach Projektu Single Window,
  • interfejs z systemem NCTS2 w celu usprawnienia obiegu informacji dla procesu wyprowadzania towaru poza obszar celny UE,
  • możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnyo-skarbowym niż urząd złożenia zgłoszenia wywozowego - odprawa scentralizowana w ramach kraju,
  • wprowadzenie elektronicznego przedstawienia towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym.

W ramach systemu AES zostanie również wprowadzona w pełni elektroniczna obsługa poświadczenia unijnego statusu towarów (PSW).

Krajowa Administracja Skarbowa, wraz z uruchomieniem systemu AES, dostaje innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na skuteczne zwalczanie patologii występujących  w obszarze związanym z wyprowadzaniem towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej.

 

OLAF – Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych Gromadzonych w Rejestrach  z Zakresu  Przywozu, Wywozu i Tranzytu

Lokalizacja:

Izba Celna w Krakowie


Kierownik projektu:

Jacek Gumula

      

 

Izba Celna w Krakowie
ul. Krasińskiego 11 b

31-111 Kraków

 

Michał Pietroń – Zastępca Kierownika ds. technicznych

tel. 12 62 90 217

fax:12 62 90 128

email:michal.pietron@kra.mofnet.gov.pl

 

Jacek Gumula - Kierownik
tel. 12 62 90 129

mobile: 502 726 365

fax: 12 62 90 128
email: jacek.gumula@kra.mofnet.gov.pl

Joanna Machaczka – Sekretarz Projektu

tel.  12 62 90 134

fax: 12 62 90 128

email:joanna.machaczka@kra.mofnet.gov.pl