Zgłoszenia hazardowe

Urządzanie gier hazardowych oraz prowadzenie działalności w tym zakresie jest dozwolone na podstawie właściwego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia.

Zarówno urządzanie, jak i uczestnictwo w grze hazardowej bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia, jest zagrożone karą.

Każe podlega m.in.:

 • urządzający gry hazardowe bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia;
 • urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry;
 • posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa;
 • posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego;
 • urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa.

Niezależnie od kary pieniężnej wymierzanej przedsiębiorcy naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.

W celu legalnego urządzania gier hazardowych złóż odpowiedni wiosek o zezwolenie lub dokonaj odpowiedniego zgłoszenia.

Na PUESC dostępne są, w ramach usług z zakresu gier hazardowych, wnioski o wydanie następujących zezwoleń:

 • zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej,
 • zezwolenie na urządzanie loterii audioteksowej,
 • zezwolenie na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe.

Dostępne są również wnioski do dokonania wymaganego zgłoszenia urządzania gry hazardowej:

 • Zgłoszenie urządzania loterii fantowej lub gry bingo fantowe,
 • Zgłoszenie urządzania turnieju gry pokera poza kasynem gry.

Na PUESC znajduje się również:

 • wniosek o zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach.

Każda z usług dedykowana jest dla innej grupy odbiorców i w zależności od charakteru gry procedura legalizacji urządzania gry jest inna.

W przypadku zezwoleń na urządzanie loterii konieczne jest złożenie wniosku i wymaganych załączników i uzyskanie stosownego zezwolenia, którego integralną częścią jest zatwierdzony regulamin gry.

Zgłoszenia gier hazardowych, są uproszczoną formą legalnej organizacji gry hazardowej - wystarczy zgłoszenie urządzania gry. Dochowanie terminu zgłoszenia i potwierdzenie jego poprawności pozwala na urządzanie gry hazardowej. W tym jednak przypadku występuje ograniczenie puli wygranych.

Ostatnia z usług dotycząca zatwierdzenia lokalizacji salonu gier na automatach jest z kolei dedykowana tylko i wyłącznie dla podmiotu wykonującego monopol Skarbu Państwa.

Wniosek o zezwolenie bądź też zgłoszenia urządzania gry hazardowej można dokonać zarówno elektronicznie, jak i papierowo.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi: