Zabezpieczanie należności

Prowadzenie działalności związanej z obrotem towarowym z państwami trzecimi, obrotem wyrobami akcyzowymi oraz działalności w zakresie gier hazardowych może wymagać złożenia organom KAS:

 • zabezpieczenia kwot długu celnego,
 • zabezpieczenia akcyzowego,
 • zabezpieczenia finansowego w grach hazardowych.

Na PUESC:

 • uzyskasz informacje o:
  • złożonym zabezpieczeniu, 
  • statusie dokumentu,
  • operacjach na zabezpieczeniu,
  • bieżącym saldzie złożonego zabezpieczenia,
  • dokumentach niezwolnionych na zabezpieczeniu,
  • dokumentach obciążających zabezpieczenie za dany okres,
 • wykonasz operacje:
  • użycia i zwolnienia zabezpieczenia,
  • wycofania użycia i wycofania zwolnienia zabezpieczenia,
 • uzyskasz pozwolenie na zabezpieczenie generalne,
 • zarejestrujesz karnet jako zabezpieczenie w tranzycie,
 • zmienisz kod dostępu do złożonego zabezpieczenia.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług:

Usługi z innych grup tematycznych – możesz z nich skorzystać także tutaj:

Dodatkowe informacje na temat wymogów prawnych i formalnych w zakresie zabezpieczania należności celnych i podatkowych znajdziesz na Portalu podatkowym w artykułach:

(linki otwierają się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki).