Wnioski dotyczące zgłoszeń i postępowań celnych

Przewóz towarów przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej w celu ich wprowadzenia na rynek (import), wyprowadzenia do krajów trzecich (eksport) lub przewiezienia tylko przez ten obszar (tranzyt) wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach unijnych i krajowych.

Przepisy Unijnego Kodeksu Celnego wymagają składania zgłoszeń celnych do procedur w celu uregulowania sytuacji prawnej towarów, wskazują też przypadki, gdy konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej oraz określają tryb ich wydania.

W takich sytuacjach możesz:

  • złożyć na PUESC wnioski specyficzne dla  przepisów celnych o wydanie decyzji lub dosłać dokument do sprawy w toku,
  • złożyć oświadczenia/zaświadczenia dla potrzeb uzyskania uprawnień do rozliczania VAT w imporcie w deklaracjach podatkowych albo zwolnienia z obowiązku zabezpieczenia należności importowych w toku realizacji procedur specjalnych lub czasowego składowania.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: