Pozwolenia celne - procedury specjalne

Procedury specjalne inne niż tranzyt oraz inne niż składowanie to:

  • szczególne przeznaczenie (końcowe przeznaczenie i odprawa czasowa),
  • przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne).

Procedury specjalne stanowią formę ułatwienia w obrocie towarowym z zagranicą.

Jeśli chcesz korzystać z procedur specjalnych musisz uzyskać stosowne pozwolenie. Aby je otrzymać, musisz posiadać numer EORI oraz spełniać warunki wymagane przepisami prawa właściwe dla pozwolenia, o które się ubiegasz.

Pozwolenia udzielane przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług: