Potwierdź unijny status celny towarów

Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli jesteś przedsiębiorcą zajmującym się przewozem towarów o statusie celnym unijnym z jednej części obszaru celnego Unii Europejskiej do drugiej części tego obszaru, przez terytorium państwa trzeciego lub przez obszar morza.

Dzięki usłudze:

 • złożysz wniosek o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w trybie standardowym lub uproszczonym,
 • otrzymasz potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów T2L lub T2LF.

Pamiętaj! Jeśli chcesz potwierdzać unijny status celny towarów w trybie uproszczonym, musisz uzyskać pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego wystawcy.

Usługa realizowana jest z wykorzystaniem Automatycznego Systemu Eksportu (AES).

Z usługi możesz skorzystać za pomocą:

Uwaga! Kanał webservice jest podstawowym kanałem komunikacji dla tej usługi. Dowiedz się więcej i skorzystaj z usługi.

Załóż konto

KROK 1

Przygotuj wniosek

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz potwierdzenie T2L lub T2LF

Pamiętaj!

 1. Żeby skorzystać z usługi musisz:
 • zarejestrować siebie, firmę oraz twoje uprawnienia do reprezentacji firmy – patrz KROK WSTĘPNY,
 • podpisać zgłoszenie w sposób określony w KROKU 2.
 1. Jeśli zamierzasz korzystać z oprogramowania, to powinno ono umożliwiać wysyłanie i odbieranie komunikatów zgodnych z obowiązującą specyfikacją XML dla Systemu AES – patrz KROK 1.

KROK WSTĘPNY

 1. Przycisk załóż konto  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,

 • Intrastat,

 • deklaracje akcyzowe,

 • zgłoszenia SENT,

 • e-DD,

 • wnioski i inne dokumenty."

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Aby można było skorzystać z usługi, wymagane jest nadanie uprawnienia do systemu AES.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała wymienione wcześniej uprawnienie.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada wymienione wcześniej uprawnienie.

Pamiętaj! Upewnij się, czy w sekcji UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW jest zaznaczone uprawnienie „AES”.

KROK 1

Przygotuj wniosek

Komunikat w formacie .xml musi spełniać wymagania opisane na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji System AES w dokumentach:

 • Specyfikacja techniczna XML,
 • Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2,
 • Instrukcja w zakresie obsługi w Systemie AES (dla użytkowników zewnętrznych).

Podstawowym komunikatem w usłudze jest komunikat IE5PCS – Wniosek o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów.

Dzięki usłudze możesz również wysłać komunikaty:

 • IE5PCC – Wniosek o anulowanie wcześniej zaakceptowanego wniosku o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów,
 • IE5PCK – Odpowiedź podmiotu na komunikat o kontroli. Ten komunikat możesz wysłać, jeśli otrzymasz komunikat IE560, który zawiera informacje o podjęciu przez funkcjonariusza celnego decyzji o kontroli.

KROK 2

Podpisz wniosek

Komunikat XML możesz podpisać na 3 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego,
 • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

KROK 3

Wyślij wniosek

Wyślij wniosek wybranym kanałem komunikacji. Zgłoszenie zostanie wysłane do systemu AES.

KROK 4

Odbierz potwierdzenie T2L lub T2LF

Możesz otrzymać następujące komunikaty:

 • jeśli wysłany przez Ciebie wniosek jest prawidłowy – dostaniesz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),
 • jeśli wysłany przez Ciebie wniosek jest nieprawidłowy – dostaniesz komunikat o odrzuceniu nieUPO,
 • jeśli wysłałeś wniosek o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów (komunikat IE5PCS) – otrzymasz komunikat IE5PCA informujący o podjętej decyzji w sprawie przesłanego wniosku wraz z kartą 4 SAD (plik pdf),
 • jeśli wysłałeś wniosek o anulowanie wcześniej zaakceptowanego wniosku o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów (komunikat IE5PCC) – otrzymasz komunikat IE5PCR, który zawiera decyzję dotyczącą wniosku o anulowanie,
 • komunikat IE560, który zawiera informacje o podjęciu przez funkcjonariusza celnego decyzji o kontroli. Na ten komunikat możesz odpowiedzieć komunikatem IE5PCK.

W zależności od kanału komunikacyjnego, który wybrałeś, komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • jest dostępny odpowiednio na PUESC lub BCP,
 • otrzymasz na adres e-mail wskazany we wniosku.

Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów odbierzesz, jeżeli potwierdzenie:

 • dotyczy danych wymaganych dla papierowych dokumentów T2L albo T2LF lub
 • będzie dokonywane na karnecie TIR albo ATA lub
 • będzie dokonywane na fakturze lub na dokumencie przewozowym dla towarów, których wartość przekracza 15 tys. EUR.

Usługa dotyczy podmiotów, które przewożą towary o unijnym statusie celnym do innych państw członkowskich Unii Europejskiej przez kraj nienależący do Unii Europejskiej (w tym obszary morskie powyżej 12 mili morskiej od linii brzegowej państw członkowskich Unii) oraz obsługujących ich agentów celnych.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

Jeśli w wyniku awarii o charakterze ogólnokrajowym usługa świadczona przez system AES jest niedostępna, możesz zastosować tryb awaryjny opisany w „Informacji uzupełniającej”. Dokument znajdziesz w na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje w sekcji AES.

Tryb awaryjny oznacza możliwość potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów z wykorzystaniem papierowego formularza SAD. Upoważniony wystawca może sam potwierdzić papierowy formularz SAD. Po ustaniu awarii funkcjonariusz celny wprowadzi do systemu AES dane o potwierdzeniu unijnego statusu celnego towarów w trybie standardowym.

Uwaga! Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla usługi świadczonej przez system AES jest kanał komunikacyjny SEAP. W przypadku awarii kanału podstawowego może być wykorzystywany kanał komunikacyjny BCP. Więcej na temat tego kanału dowiesz się na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Informacji szukaj w sekcji Kanał komunikacyjny BCP.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal Centralny Service Desk

przejdź do portalu  CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)

 • e-mail – helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi: Potwierdź unijny status celny towarów,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon – 33 483 20 55

Oczekiwanie na rozmowę z konsultantem Help Desk SISC to maksymalnie 30 minut. Średni czas oczekiwania wynosi 5 minut.

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Co zrobić, jeśli stwierdzę błędy w wysłanym komunikacie?

Komunikaty przekazywane do Systemu AES podlegają automatycznej walidacji systemowej.

Jeśli komunikat jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym, zostanie przyjęty przez system. Otrzymasz wówczas komunikat UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z informacją o złożeniu komunikatu do Systemu AES.

Jeśli komunikat jest niepoprawny, otrzymasz komunikat o odrzuceniu (tzw. nieUPO).

Serwis graniczny granica.gov.pl/ (strona otwiera się w nowym oknie) – przydatne informacje o sytuacji na przejściach granicznych, dostępnych udogodnieniach i obowiązujących przepisach.

Portal podatkowy – dodatkowe informacje na temat procedury wywozu (strona otwiera się w nowym oknie).

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 08 października 2021 11:59 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF