Elektroniczne podpisywanie dokumentów

Dokumenty elektroniczne przesyłane poprzez PUESC podpisuje się:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego lub
  • zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Dokumenty, które chcesz wysłać kanałem e-mail lub wczytać na konto PUESC możesz podpisać uprzednio także podpisem osobistym. O kanałach komunikacji więcej dowiesz się na stronie „Kanały komunikacji – formularze i usługi sieciowe

Niektóre dokumenty można przesłać potwierdzając je kwotą przychodu za poprzedni rok. Sprawdź w opisie konkretnej usługi, czy dokument, który chcesz złożyć na PUESC dopuszcza taką możliwość.

Certyfikat celny jest bezpłatny. Posiadając go będziesz mógł podpisywać i chronić integralność przesyłanych dokumentów.

Aby użyć podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą certyfikatu celnego musisz skorzystać z programu CertSign. Przejdź do strony o Systemie Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) i pobierz program CertSign. 

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług:

System Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) zapewnia usługi chroniące integralność przesyłanych dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego oraz potwierdzające tą drogą tożsamość ich nadawców. W tym celu możesz posłużyć się na PUESC:

  • ważnym certyfikatem kwalifikowanym, wydanym w jednym z państw UE lub
  • profilem zaufanym ePUAP.

PKI oferuje dodatkowo możliwość uzyskania bezpłatnego niekwalifikowanego certyfikatu celnego, który może być wykorzystany do potwierdzania komunikatów przesyłanych do KAS poprzez PUESC.

Posługiwanie się certyfikatem kwalifikowanym czy profilem zaufanym ePUAP nie wymaga podejmowania na PUESC dodatkowych działań – możesz posługiwać się nimi przy korzystaniu z usług. System dokonuje weryfikacji ważności podpisów i certyfikatów korzystając z danych publikowanych przez podmioty świadczące usługi certyfikacyjne.

Pozyskanie niekwalifikowanego certyfikatu celnego wymaga utworzenia konta na PUESC. Certyfikaty wydawane są osobom fizycznym. Więcej dowiesz się z opisu usługi „Uzyskaj lub unieważnij certyfikat celny”.

Przed złożeniem wniosku o certyfikat zapoznaj się z postanowieniami polityki certyfikacyjnej oraz dokumentów wydanych na jej podstawie.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby klucze kryptograficzne były generowane i przechowywane na nośniku kryptograficznym – karcie lub tokenie USB. Użytkownik jest zobowiązany do właściwej ochrony danych kryptograficznych, którymi identyfikuje się w kontaktach z KAS. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia klucza prywatnego, należy niezwłocznie zawiesić bądź unieważnić wydany certyfikat celny, zgłaszając żądanie za pośrednictwem Help Desk SISC.

Instrukcje

Pliki instalacyjne systemu CertSign