Wnioski dotyczące postępowań podatkowych

Opis w przygotowaniu


Złóż dokument do sprawy
Złóż wniosek o połączenie postępowań
Złóż wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Złóż wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej

Złóż wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Złóż wniosek o wznowienie postępowania

Złóż wniosek o zwrot lub umorzenie podatków
Złóż wniosek z tytułu nadpłaty podatku akcyzowego
Złóż wniosek z tytułu nadpłaty podatku od gier hazardowych