To usługa, która umożliwia przesyłanie elektronicznych komunikatów (zgłoszeń, wniosków, potwierdzeń itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Struktura przesyłanych komunikatów musi być zgodna ze strukturą XML (schematem XSD).

Aby skorzystać z kanału webservice konieczne jest specjalne oprogramowanie. Możesz zakupić program komercyjny, który umożliwia korzystanie z tej usługi, lub dostosować oprogramowanie własne. Oprogramowanie takie musi umożliwiać przesłanie komunikatów w wymaganej strukturze (specyfikacja XML komunikatu) za pośrednictwem udostępnionego kanału (specyfikacja kanału webservice).

Uwaga: Zarówno strukturę XML i specyfikację wymagań kanału komunikacyjnego znajdziesz poniżej. Pamiętaj, że mogą one ulegać zmianom, które wynikają najczęściej z konieczności dostosowania do zmian prawnych. To z kolei powoduje konieczność każdorazowego dostosowania Twojego oprogramowania do nowych wymagań.

Zmiany są sygnalizowane przez KAS z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci lub producenci oprogramowania mogli dostosować na czas własne systemy. Jeśli zdecydujesz się na zakup programu komercyjnego, sprawdź czy licencja na nie obejmuje również jego aktualizację, w tym dostosowanie do zmieniających się wymagań KAS.

Usługa sieciowa SEAP jest podstawowym kanałem komunikacyjnym użytkowników zewnętrznych z Systemem Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC), który wykorzystuje webservice i umożliwia przesyłanie komunikatów elektronicznych w strukturze XML. Obsługuje on komunikację dwustronną. Oznacza to, że umożliwia zarówno przesyłanie komunikatów elektronicznych z Twojego systemu bezpośrednio do PUESC, jak i pobieranie odpowiedzi.

Jeśli Twój system będzie komunikował się z usługą sieciową zgodnie ze specyfikacją, to PUESC będzie zwrotnie przesyłać do niego odpowiedzi (bez konieczności cyklicznego odpytywania usługi sieciowej SEAP). Poniżej znajdziesz informacje m.in. o skonfigurowaniu komunikacji za pośrednictwem tego kanału, uwierzytelnianiu usługi sieciowej, strukturze i zawartości informacyjnej komunikatu, kopercie. Jeśli używasz oprogramowania komercyjnego, informacje o wykorzystaniu usługi sieciowej powinny znajdować się w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

 • Automatyczny System Eksportu (AES),
 • Automatyczny System Importu (AIS),
 • System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2),
 • System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4),
 • System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2),
 • Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2),
 • Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD–SINGLE WINDOW),
 • System do Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS),
 • System Awizacji Towarów i Osób (SATOS),
 • System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP),
 • System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT),
 • System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE),
 • Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).
 • Potraktuj poniższe specyfikacje jako dokument źródłowy przy projektowaniu i implementacji systemu informatycznego, który będzie wykorzystywać kanał webservice.
 • Zapoznaj się również z informacjami o dostępnych środowiskach testowych, w których możesz sprawdzić poprawność działania tworzonego przez ciebie oprogramowania.

Uwaga! Na PUESC zostały udostępnione specyfikacje techniczne XML komunikatów przyjmowanych przez PUESC. Znajdziesz je w sekcjach poszczególnych systemów, które udostępniają usługi sieciowe.

Wygenerowany zgodnie ze specyfikacją techniczną XML elektroniczny komunikat (deklarację, zgłoszenie, wniosek itp.) możesz:

 • przesłać bezpośrednio z twojego systemu do PUESC,
 • przesłać jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl,
 • wczytać na PUESC.

Aby wczytać na PUESC plik komunikatu, postępuj zgodnie z poniższym opisem.

KROK 1

Przygotuj plik XML

 1. Wygeneruj komunikat w formacie .XML. Komunikat możesz wygenerować w dedykowanej aplikacji lub innym narzędziu.
 2. Komunikat w formacie XML zapisz jako plik XML na dysku swojego urządzenia, np. na pulpicie.
 3. Jeśli jest to wymagane, podpisz komunikat. Możesz go również podpisać później na PUESC – patrz KROK 4.

KROK 2

 1. Zaloguj się Zaloguj się na PUESC.

 2. Wybierz kontekst, w którym masz uprawnienia do wysłania danego typu komunikatu.

KROK 3

Wczytaj plik XML

 1. Wybierz zakładkę Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Naciśnij przycisk „+ Nowy dokument”.
 3. Naciśnij przycisk „Z PLIKU”.
 4. Wybierz zapisany na dysku twojego urządzenia plik (komunikat w formacie XML), który chcesz wysłać.
 5. Naciśnij przycisk „Prześlij pliki”.

KROK 4

Podpisz plik XML

Jeśli nie podpisałeś pliku .XML wcześniej, podpisz komunikat na PUESC.

Możesz to zrobić przy użyciu podpisu dopuszczonego dla danego typu komunikatu. Sposoby podpisania komunikatu znajdziesz w opisie usługi, z której korzystasz, lub w specyfikacji technicznej XML.

Żeby podpisać plik na PUESC:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Na liście dokumentów znajdź i zaznacz wczytany plik.
 3. Naciśnij przycisk PODPISZ, a dalej postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

KROK 5

Wyślij plik XML

 1. W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wczytany plik.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś właściwe komunikaty zwrotne (np. potwierdzenie wysłania i odebrania wysłanego komunikatu).

Uwaga! Komunikaty zwrotne zależą od usługi, z której korzystasz.

Materiały informacyjne

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Jeśli chcesz sprawdzić funkcjonalności kanału webservice skorzystaj ze środowiska testowego:

Środowisko testowe usługi sieciowej SEAP (strona otwiera się w nowym oknie)

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów AES

Materiały informacyjne AES

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów AIS

AIS/IMP

AIS/ICS

AIS/e-COMMERCE

AIS/INTRASTAT

Materiały informacyjne AIS

AIS/IMP

AIS/ICS

AIS/e-COMMERCE

AIS/INTRASTAT

Generowanie elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT

Informacje szczegółowe o INTRASTAT

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacja techniczna usługi sieciowej SEAP

Specyfikacje komunikatów ISZTAR4

ISZTAR4 Specyfikacja techniczna XML wersja 3.20 z dnia 6.10.2021 (1,85 MB).7z

Materiały informacyjne ISZTAR4

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Specyfikacje komunikatów OSOZ2

<specyfikacja komunikatów usługi sieciowej OSOZ2 nie jest publikowana. Specyfikacja ta jest jedynie udostępniana na żądanie>

Materiały informacyjne OSOZ2

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów SZPROT

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Materiały informacyjne SZPROT

Materiały do publikacji w przygotowaniu

Specyfikacje komunikatów ZEFIR2

Materiały informacyjne ZEFIR2

 • ZF2_ewidencja_AKC-US_v1 (495 KB).zip - plik zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla deklaracji AKC-US (1), instrukcję oraz przykładowy plik XML
 • ZF2_ewidencja_WZBO_v1 (374 KB).zip - plik zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla wniosku WZBO (1), instrukcję oraz przykładowy plik XML
 • ZF2_ewidencja_WZZA_v1 (353 KB).zip - plik zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla wniosku WZZA (1), instrukcję oraz przykładowy plik XML
 • ZF2_ewidencja_VAT14_20210706 (817 KB).zip - plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14
 • ZF2_ewidencja_AKCU_20160930 (857 KB).zip - plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U
 • ZF2_ewidencja_AKCUS_20190717 (450 KB).zip - plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S; w tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.
 • ZF2_ewidencja_AKCUS_v2_1_20200227 (453 KB).zip - plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 2_1 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 2_1; w tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie „Typ zwolnienia": mienie przesiedleńcze; samochód elektryczny / napędzany wodorem; samochód specjalistyczny; samochód hybrydowy; pozostałe zwolnienia bądź pozostawić puste pole
 • ZF2_ewidencja_AKCUS_v3 (495 KB).zip - plik zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 3 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 3