Single Window i kontrole inspekcji granicznych

Usługi w serwisie Single Window kierujemy do klientów KAS

 • przedsiębiorców – importerów/eksporterów i ich przedstawicieli,

którzy realizują w Polsce odprawy celne towarów.

W serwisie znajdziesz usługi, które pozwolą ci spełnić wymagania dotyczące obowiązku poddania towaru granicznym kontrolom inspekcji, takich jak:

 • Inspekcja Rybołówstwa Morskiego oraz Departament Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Inspekcja Weterynaryjna,
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jeśli chcesz uzyskać dokumenty (świadectwa, certyfikaty) wymagane do dokonania odprawy celnej towaru od inspekcji wykonujących kontrolę towaru przed wprowadzaniem do obrotu, zapoznaj się z opisami usług.

Jeżeli odwiedzasz PUESC w tej sprawie kolejny raz – po zalogowaniu do PUESC wybierz z menu głównego Single Window.

Jeżeli jesteś pracownikiem inspekcji granicznej, przejdż do Strefy pracownika inspekcji.

Jeżeli jesteś klientem KAS, dowiedz się więcej i skorzystaj z serwisu Single Window.

Single Window to platforma, która:

 • stanowi narzędzie do elektronicznej wymiany danych i dokumentów w procesie obsługi obrotu towarowego z krajami trzecimi pomiędzy: klientami, inspekcjami wykonującymi kontrolę towaru przed wprowadzeniem do obrotu oraz organami KAS,
 • ułatwia współpracę pomiędzy administracją państwową a biznesem,
 • przyspiesza i upraszcza przepływ informacji i dokumentów związanych z obrotem towarowym między biznesem a administracją,
 • zapewnia, że informacje i dokumenty składane są przez klienta raz i są wykorzystywane przez zaangażowane w obsługę towaru instytucje,
 • przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom,
 • zmniejsza koszt i czas obsługi towarów dzięki koordynacji przez KAS wspólnych kontroli prowadzonych przez służby w jednym czasie i miejscu (One Stop Shop).

Jako pierwszą w ramach wdrożenia serwisu Single Window udostępniamy usługę Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące rybołówstwa, przygotowaną przy współpracy z Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 15 grudnia 2021 roku możesz składać w serwisie Single Window wnioski o weryfikację świadectwa połowowego SWW18 kierowane bądź do właściwych ośrodków Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa drogą morską), bądź do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa przez inne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe albo lotnicze)).

O terminach uruchomienia możliwości skorzystania z pozostałych wniosków do innych inspekcji będziemy sukcesywnie informować na portalu PUESC.

W serwisie Single Window przygotujesz i złożysz wnioski do:

 1. Inspekcji Rybołówstwa Morskiego oraz Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  • Wniosek o weryfikację świadectwa połowowego SWW18
 2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
  • Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego SWW12
  • Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetworzeniu SWW13
 3. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych IJHARS:
  • Zgłoszenie do kontroli – import SWW05
  • Zgłoszenie wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich SWW06
  • Zgłoszenie przywozu świeżych owoców i warzyw SWW08
  • Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych bananów SWW10
 4. Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa PIORiN:
  • Informacja o zamiarze przywozu środków ochrony roślin SWW11
 5. Inspekcji Weterynaryjnej:
  • Zgłoszenie do kontroli weterynaryjnej pasz nie zawierających komponentów pochodzenia zwierzęcego, słomy ani siana SWW17

Uwaga! Informacje o pozostałych wnioskach, które nie są obsługiwane w Single Window, znajdziesz na stronach inspekcji (strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki):

Jak wejść do Single Window

 1. Zarejestruj się do usług Single Window – zobacz, jak to zrobić w opisie Rejestracja do usług Single Window dla klientów.
 2. Zaloguj się na PUESC.
 3. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.
 4. Wybierz z głównego menu Single Window.

Jak złożyć nowy wniosek

Jako pierwszą w ramach wdrożenia serwisu Single Window udostępniamy usługę Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące rybołówstwa, przygotowaną przy współpracy z Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 15 grudnia 2021 roku możesz składać w serwisie Single Window wnioski o weryfikację świadectwa połowowego SWW18, kierowane bądź do właściwych ośrodków Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa drogą morską), bądź do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa przez inne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe albo lotnicze)).

O terminach uruchomienia możliwości skorzystania z pozostałych wniosków do innych inspekcji będziemy sukcesywnie informować na portalu PUESC.

Wybierz opis interesującej cię usługi i postępuj zgodnie z podanymi informacjami:

Grupa usług planowanych do uruchomienia począwszy od 1.01.2022 (opis w przygotowaniu)

Co możesz zrobić po wysłaniu wniosku

W serwisie Single Window:

 • wypełnisz formularz wniosku o dokonanie granicznej kontroli i wyślesz go do wybranej przez siebie inspekcji – wybierz zakładkę Nowy wniosek,
 • możesz zmienić albo anulować wniosek, który zapisałeś, ale jeszcze nie wysłałeś – wybierz zakładkę Sprawy i dokumenty | Robocze,
 • powielisz dane z istniejącego wniosku do nowego wniosku – wybierz w istniejącym wniosku lub sprawie zakładkę Wniosek i przycisk Duplikuj,
 • sprawdzisz status złożonego wniosku – wybierz zakładkę Sprawy i dokumenty | W toku,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki – znajdź sprawy w statusie Niekompletny w zakładce Sprawy i dokumenty | W toku,
 • dowiesz się o etapie obsługi wniosku i wydaniu rozstrzygnięcia (w postaci np. świadectwa czy certyfikatu) – wybierz sprawę w zakładce Sprawy i dokumenty | Wszystkie,
 • znajdziesz wynik kontroli granicznej w postaci rozstrzygnięcia:
  • dla spraw, dla których będzie wydane więcej niż jedno rozstrzygnięcie w zakładce Sprawy i dokumenty |  Rozstrzygnięcia,
  • dla spraw, w których inspektor zakończył obsługę twojego wniosku, w zakładce Sprawy i dokumenty |  Zakończone,
 • zapłacisz online za czynności kontrolne lub wydanie rozstrzygnięcia – wybierz w sprawie zakładkę Płatność,
 • sprawdzisz numer rozstrzygnięcia, które będziesz mógł wykorzystać w zgłoszeniu celnym, zgodnie z opisem odpowiedniej usługi,
 • podejrzysz saldo oraz sprawdzisz wykorzystanie wydanych rozstrzygnięć dla twoich przesyłek – wybierz zakładkę Bilansowanie rozstrzygnięć,
 • sprawdzisz bieżący etap koordynowanych kontroli dotyczących twoich przesyłek -  wybierz zakładkę Koordynacje kontroli,
 • przeczytasz ważne powiadomienia kierowane do użytkowników - wybierz zakładkę Lista informacji,
 • wygenerujesz raporty w zakresie wniosków i otrzymanych rozstrzygnięć - wybierz zakładkę Raporty.
 • wybierzesz Rodzaj zdarzenia, na które firma otrzyma powiadomienie emailem lub smsem (na adres i nr telefonu podany w trakcie rejestracji firmy) – wybierz zakładkę Ustawienia aplikacji.

Statusy wniosków i spraw

Statusy wniosków i spraw dostępne na liście spraw w Single Window:

 • Roboczy – wniosek, który zapisałeś, ale jeszcze nie wysłałeś. Możesz go zmieniać albo anulować.
 • Wysłany – wniosek, który wysłałeś, ale proces obsługi tego wniosku nie został jeszcze rozpoczęty. Nie możesz już go zmienić, ale możesz go anulować.
 • Anulowany – wniosek, który anulowałeś.
 • Odebrany – wniosek, który odebrał adresat.
 • Odrzucony – wniosek, który został odrzucony, np. z powodu błędnie zaadresowanego wniosku (wniosek do tego typu towaru wydaje inna inspekcja).
 • Niekompletny – wniosek, który musisz uzupełnić. Możesz go zmienić, uzupełnić i jeszcze raz wysłać lub anulować.
 • Brak rozstrzygnięcia – wniosek, którego obsługa przez inspektora została zakończona bez wydania rozstrzygnięcia.
 • Kontrola dokumentów – sprawa, w której inspektor kontroluje dokumenty.
 • Kontrola towarowa – sprawa, w której inspektor kontroluje dokumenty i towary.
 • Zakończony – sprawa, która została zakończona przez inspektora.

Filtry w serwisie Single Window

Filtry znajdziesz w każdej zakładce. Możesz je rozwinąć lub zwinąć.

Rodzaje filtrów:

 • Filtry proste – przeszukasz sprawy po każdym polu wniosku/rozstrzygnięcia – wpisz lub wklej wartość, której szukasz i wybierz przycisk Filtruj,
 • Filtry zaawansowane – podaj zawężające warunki,
 • Filtry złożone – szukaj po każdym polu wniosku/rozstrzygnięcia.

KROK WSTĘPNY

 1.  Przycisk załóż kontoZałóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce CEL REJESTRACJI wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • …,
 • wnioski kierowane do inspekcji w serwisie Single Window,”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Uwaga! W formularzu, który służy do rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3 i 4.

Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

 1. Możesz zlecić obsługę wniosków do inspekcji osobie – pełnomocnikowi lub pracownikowi.

W tym celu powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Żeby skorzystać z usługi, wymagane są uprawnienia do jednego lub więcej systemów celnych: AIS-ICS, AIS-Import, AES lub NCTS2.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała wymienione wcześniej uprawnienie.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada wymienione wcześniej uprawnienie.

 1. Możesz zlecić obsługę wniosków do inspekcji innej firmie (np. agencji celnej).

W tym celu powiąż inną firmę (np. agencję celną) z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Pamiętaj, że w celu umożliwienia obsługi wniosków do inspekcji możesz powiązać z firmą jedynie taką inną firmę (agencję celną), która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie do jednego lub więcej systemów celnych: AIS-ICS, AIS-Import, AES lub NCTS2.

Aby pracownik innej firmy (np. agent celny) mógł obsługiwać wnioski do inspekcji, musi mieć uprawnienie do jednego lub więcej systemów celnych: AIS-ICS, AIS-Import, AES lub NCTS2 w powiązaniu z jego firmą (np. agencją celną).

Usługi Single Window:

Jako pierwszą w ramach wdrożenia serwisu Single Window udostępniamy usługę Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące rybołówstwa, przygotowaną przy współpracy z Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 15 grudnia 2021 roku możesz składać w serwisie Single Window wnioski o weryfikację świadectwa połowowego SWW18 kierowane bądź do właściwych ośrodków Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa drogą morską), bądź do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (jeżeli przywozisz produkty rybołówstwa przez inne przejścia graniczne (drogowe, kolejowe albo lotnicze)).

O terminach uruchomienia możliwości skorzystania z pozostałych wniosków do innych inspekcji będziemy sukcesywnie informować na portalu PUESC.