Powiąż reprezentanta z firmą

Dzięki usłudze powiążesz się z podmiotem jako osoba fizyczna lub prawna, żeby:

  • dokonywać zgłoszeń celnych,
  • wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
  • wysyłać komunikaty potwierdzające odbiór wyrobów akcyzowych,
  • wysyłać deklaracje akcyzowe,
  • wysyłać, aktualizować, uzupełniać lub potwierdzać zgłoszenia w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów w imieniu podmiotu,
  • zarządzać sprawami i dokumentami podmiotu,
  • sprawdzać powiązania podmiotu z jego pracownikami/pełnomocnikami oraz podmiotami reprezentującymi.

Jeżeli jesteś:

  • właścicielem lub współwłaścicielem podmiotu, lub
  • osobą, która posiada upoważnienie do reprezentowania, lub
  • pracownikiem podmiotu

możesz powiązać się z podmiotem w zakresie zgodnym z posiadanym upoważnieniem.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz WPE0001

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz UPO

KROK 5

Odbierz potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC