Zezwolenia akcyzowe

Opis w przygotowaniu

Uzyskaj zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

Uzyskaj zgodę na ustalenie norm ubytków / norm zużycia wyrobów akcyzowych

Uzyskaj zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego oraz przedłużenia zgody na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego

Uzyskaj zgodę na zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego

Złóż wniosek o urzędowe sprawdzenie