Sprawy z zakresu akcyzy

 

Podatek akcyzowy to podatek pośredni, zharmonizowany na poziomie Unii Europejskiej (UE). Harmonizacja podatków pośrednich stanowi gwarancję istnienia jednolitego rynku w UE.

Podatek akcyzowy nie jest powszechny, tzn. dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wspólny system tego podatku w UE obejmuje regulacje, które dotyczą wyrobów akcyzowych, takich jak wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.

Informacje o tym, kto płaci podatek, co jest opodatkowane, czego dotyczy obowiązek podatkowy itp. na temat podatku akcyzowego znajdziesz na Portalu podatkowym (strona otwiera się w nowym oknie).

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych w zakresie:

  • oznaczania wyrobów znakami akcyzy,
  • uzyskiwania zezwoleń akcyzowych,
  • urzędowego sprawdzenia,
  • zabezpieczeń akcyzowych,
  • zwrotów i nadpłat akcyzy.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: