Rejestracja na PUESC - zakładanie konta

Jeżeli chcesz:

 • zapłacić akcyzę za samochód osobowy lub pobrać potwierdzenie zapłaty,
 • składać inne deklaracje akcyzowe,
 • reprezentować firmę przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej,
 • wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • wysyłać lub potwierdzać odbiór towarów objętych monitorowaniem przewozu,
 • wysyłać komunikaty potwierdzające odbiór wyrobów akcyzowych,
 • rezerwować terminy odpraw celnych na granicy,
 • zarządzać sprawami i dokumentami firm,
 • uzyskać dla firmy numer EORI, AEO czy REX,
 • wpisać się na listę agentów celnych,
 • uzyskać Wiążącą Informację Taryfową (WIT) lub pozwolenie celne,
 • korzystać z innych usług skarbowo-celnych

musisz zarejestrować się na PUESC.

Swoje dane na PUESC możesz także zmienić lub usunąć.

Dowiedz się jak to zrobić z opisu usług rejestracyjnych i skorzystaj z usług:

 

Z formularza rejestracyjnego możesz także skorzystać tutaj, ale zalecamy uprzednie zapoznanie się z opisem usługi:

Wypełnij formularz rejestracji na PUESC