Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu

Jeżeli założyłeś konto na PUESC i chcesz reprezentować firmę:

  • musisz ją zarejestrować na PUESC, a jeżeli firma jest już zarejestrowana, sprawdzić czy jej dane są aktualne (nie chodzi tutaj o rejestrację firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy w Krajowym Rejestrze Sądowym – to musisz zrobić wcześniej)
    a następnie
  • powiązać reprezentanta z firmą.

Na PUESC zarejestrujesz firmę i otrzymasz numer EORI a także zarejestrujesz ją w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: