Przewóz towarów objęty monitorowaniem

Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych” odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu).

W systemie SENT monitorowany jest:

  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski,
  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski,
  • przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Jeżeli wysyłasz, odbierasz, przewozisz tzw. „towary wrażliwe” lub dokonujesz obrotu paliwem opałowym to masz obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Jako przewoźnik masz także obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Na PUESC skorzystasz z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z obsługą operacji przewozu „towarów wrażliwych”.

 

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług: