Procedury specjalne

W tym miejscu dowiesz się jak dokonując obrotu towarowego z państwami trzecimi skorzystać z procedur specjalnych innych niż tranzyt.

Informacje na temat procedury tranzytu znajdziesz w opisie grupy usług Tranzyt towarów.

Procedury specjalne inne niż tranzyt to:

 • składowanie (skład celny i wolny obszar celny),
 • szczególne przeznaczenie (końcowe przeznaczenie i odprawa czasowa),
 • przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne).

Procedury specjalne stanowią formę ułatwienia w obrocie towarowym z zagranicą.

Każda z tych procedur jest przeznaczona do realizacji innego celu gospodarczego. Przykładowo, procedura składowania pozwala na składowanie towarów w składzie celnym a procedura uszlachetniania czynnego na przetworzenie importowanego surowca w gotowy produkt.

Na stosowanie procedur specjalnych innych niż tranzyt wymagane jest pozwolenie, które udzielane jest przez organy celne.

Stosowanie procedury uszlachetniania czynnego i końcowego przeznaczenia wymaga złożenia rozliczenia zamknięcia. Zgodnie z przepisami unijnego kodeksu celnego – rozliczenie powinno mieć postać elektroniczną. W PL rozliczenie zamknięcia ma formę tzw. Kwitu Rozliczenia, w którym podawane są szczegóły dotyczące operacji przetworzenia realizowanej w ramach tych procedur.

Stosowanie procedury składowania celnego w składzie celnym może się wiązać z obowiązkiem przedstawienia dokumentu opisującego stan magazynowy lub przepływ towarów. W PL do tego celu wykorzystywany jest tzw. Spis Inwentaryzacyjny, który składany jest elektronicznie.

Więcej o procedurach specjalnych innych niż tranzyt dowiesz się z materiałów informacyjnych, które zostały opracowane dla przedsiębiorców (link otwiera się w nowym oknie przeglądarki).

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z procedurami specjalnymi.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług:

 • Uzyskaj pozwolenie na prowadzenie składu celnego
 • Uzyskaj pozwolenie na uszlachetnianie czynne
 • Uzyskaj pozwolenie na uszlachetnianie bierne
 • Uzyskaj pozwolenie na końcowe przeznaczenie
 • Uzyskaj pozwolenie na odprawę czasową

 • Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone
 • Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego
 • Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną
 • Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną
 • Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)    
 • Złóż korektę zgłoszenia celnego
 • Złóż wniosek o zwrot lub umorzenie podatków