Przywóz towarów (Import)

 

Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej możliwe jest po dokonaniu formalności celnych. Są one inicjowane złożeniem zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu lub złożeniem innego dokumentu wymaganego przy przywozie towarów.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury dopuszczenia do obrotu uzyskasz na Portalu podatkowym – link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z wprowadzeniem towarów na obszar celny UE, w zakresie:

  • składania powiadomień, deklaracji i zgłoszeń celnych w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AIS (Automatyczny System Importu) – usługi sieciowe,

  • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

  • składania wniosków oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji przywozowych.

Dowiedz się więcej  i skorzystaj z usług: