Wywóz towarów (Eksport)

 

Wyprowadzanie towarów poza obszar celny Unii Europejskiej możliwe jest po dokonaniu formalności celnych. Są one inicjowane złożeniem zgłoszenia celnego do procedury wywozu lub zgłoszenia do powrotnego wywozu w przypadku towarów nieunijnych.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury wywozu uzyskasz na Portalu podatkowym – link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z wyprowadzeniem towarów poza obszar celny UE, w zakresie:

  • składania zgłoszeń celnych i innych dokumentów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES (Automatyczny System Eksportu) – usługi sieciowe,

  • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

  • uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji wywozowych.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług:

Uzyskaj pozwolenie na miejsca uznane

Uzyskaj pozwolenie na odprawę scentralizowaną

Uzyskaj pozwolenie na samoobsługę celną

Uzyskaj pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego

Uzyskaj pozwolenie na zgłoszenie uproszczone

Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)

Uzyskaj status upoważnionego wystawcy

Uzyskaj Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP)