Wywóz towarów (Eksport)

 

Wyprowadzanie towarów poza obszar celny Unii Europejskiej możliwe jest po dokonaniu formalności celnych. Są one inicjowane złożeniem zgłoszenia celnego do procedury wywozu lub zgłoszenia do powrotnego wywozu w przypadku towarów nieunijnych.

Dodatkowe informacje na temat procedur celnych, w tym procedury wywozu uzyskasz na Portalu podatkowym – link otwiera się w nowym oknie lub na nowej karcie przeglądarki.

Na PUESC możesz skorzystać z elektronicznych usług skarbowo-celnych związanych z wyprowadzeniem towarów poza obszar celny UE, w zakresie:

  • składania zgłoszeń celnych i innych dokumentów w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AES (Automatyczny System Eksportu) – usługi sieciowe,

  • korygowania i unieważniania zgłoszeń celnych,

  • uzyskiwania decyzji i pozwoleń związanych z realizacją operacji wywozowych.

Dowiedz się więcej i skorzystaj z usług: