Communicates

Communicates


SISC system Content Start date Expiration date
SISC Systems

SISC Systems


Availability Name Shortcut Description
VINCI VINCI VINCI
EBTIPL2 EBTIPL2 EBTI PL 2
System monitorowania przewozu drogowego towarów SENT SENT
eBooking TRUCK EBT EBT
Formularze pokazowe SEAP SEAP - formularze pokazowe
INTRASTAT INTRASTAT INTRASTAT
EMCSPL2 EMCSPL2 EMCSPL2
Automatyczny System Eksportu AES AES
Systemu Zarządzania Kadrami administracji celnej HERMES2 HERMES2
Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej 4 ISZTAR4 ISZTAR4
Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków 2 ZEFIR2 ZEFIR2
Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń 2 OSOZ2 OSOZ2
Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy 2 NCTS2 NCTS2
Automatyczny System Importu AIS AIS
System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT SZPROT
© Copyrights Ministry of Finance 2011-2021
Serwer testowy zewnętrzny : 132 Version: 6.2.8
Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Finansów
Unia Europejska