19.12.2018 Informacja o aktualizacji instrukcji do podłączenia urządzeń ZSL do SENT-GEO

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie: https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-zsl-geo  została zaktualizowana instrukcja "Podłączenie urządzeń ZSL do SENT GEO - wersja polska" oraz "Specyfikacja techniczna usługi SENT-GEO" oraz zostały zamieszczone schematy do walidacji zestawów danych GPS w formacie JSON: sgdi_rest_request_schema_v_0_5.json, sgdi_rest_request_schema_v_0_6.json


KOMUNIKATY

history image test SISC

testowa treść g

history image Informacja o stanie systemu

Wchodziny w fazę ostatecznych testów systemu. Przed nami ostatnie testy na środowisku...